Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Grupy ERGO Hestia

Piotr Maria Śliwicki

Prezes

Małgorzata Makulska

Wiceprezes

Grzegorz Szatkowski

Wiceprezes

Adam Roman

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Grupy ERGO Hestia

Thomas Schöllkopf

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Thomas Schirmer

Wiceprzewodniczący, Członek Rady Nadzorczej

Jürgen Schmitz

Członek Rady Nadzorczej