Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Ponad 100 milionów złotych odszkodowania: ERGO Hestia pomogła firmie po olbrzymim pożarze

W lipcu 2015 roku w łódzkiej fabryce Coko-Werk produkującej głównie tworzywa sztuczne do AGD wybuchł pożar. Zupełnemu zniszczeniu uległa hala produkcyjna i magazyn. Dzięki współpracy m.in. z ubezpieczycielem i brokerem, kontrahentami oraz samorządem już w ciągu 16 miesięcy po katastrofie udało się wznowić produkcję!

27 lipca 2015, Łódź. Wybucha pożar w fabryce Coko-Werk Polska, wytwórcy tworzyw sztucznych, głównie plastikowych elementów dla wiodących światowych marek producentów sprzętu AGD. W ciągu kilku godzin hala produkcyjna, urządzenia oraz wyprodukowany asortyment, zostały w 100 procentach strawione przez ogień. Niewiele mogły zdziałać wezwane natychmiast jednostki Straży Pożarnej.

Takie zdarzenie to każdorazowo tragiczne doświadczenie dla każdego przedsiębiorcy. W ciągu kilkudziesięciu minut spłonęło miejsce pracy 350 osób, fabryka, w której miesięczna wartość produkowanych towarów przekracza 20 milionów złotych.

- W takich przypadkach dobrego ubezpieczyciela cechuje wypracowanie przejrzystych zasad współpracy klienta z towarzystwem – mówi Wiesław Puławski z-ca dyrektora Biura Likwidacji Szkód-Korporacja ERGO Hestii. – Aktywne współdziałanie pozwala sprawnie oszacować straty i minimalizować ich negatywne skutki. Przy szkodzie takich rozmiarów, kiedy klientowi groziło zupełne wypadnięcie z rynku ważne było szybkie wyznaczenie priorytetów procesu likwidacji oraz natychmiastowe wsparcie finansowe i zaangażowanie firm restytucyjnych. Naszym nadrzędnym celem było maksymalne skrócenie czasu niezbędnego do odtworzenia produkcji, a w okresie przejściowym podtrzymania ciągłości biznesu – dodaje Wiesław Puławski.

ERGO Hestia w ramach likwidacji szkód korporacyjnych do procesu odbudowy zniszczonego mienia włącza utworzoną 17 lat temu, zarządzającą ryzkiem spółkę inżynierską – Hestia Loss Control (HLC). Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i kompetencje HLC staje się doradcą w zakresie zabezpieczenia klienta i minimalizacji jego ryzyka. Ten model współpracy doskonale zadziałał w przypadku pożaru zakładów Coko-Werk.

Wielomilionowe straty to nie wszystko, z czym musiała zmierzyć się firma. Takie zdarzenie powoduje natychmiastowe przerwanie produkcji, wypadnięcie z łańcucha dostaw i zagrożenie kolejnymi stratami biznesowymi.

W trybie pilnym zapada szereg kluczowych ustaleń dotyczących sposobu wypłaty odszkodowania, czy metod likwidacji szkody. Podjęte zostają również strategiczne biznesowo decyzje o możliwościach podtrzymania produkcji i odbudowy fabryki.

ERGO Hestia nie ograniczyła się wyłącznie do profesjonalnego wykonania zadań ubezpieczyciela, ale też dzięki ekspertyzie inżynierów HLC, zaoferowała wsparcie w procesach, które umożliwiły firmie, w niezwykle trudnej sytuacji, utrzymać się na rynku.

Produkcja została częściowo przeniesiona do innych zakładów, które podjęły współpracę z Coko-Werk. Klient niezwłocznie otrzymał zaliczki, pozwalające na prowadzenie prac związanych z odbudową zakładu i ratowaniem procesów produkcji. Eksperci ERGO Hestii i Hestia Loss Control aktywnie wsparli właścicieli poszkodowanej firmy. Doradzali jak prowadzić działania zmierzające do odbudowania fabryki i jak najszybszego wznowienia produkcji. To wspólne zaangażowanie zakończyło się sukcesem. W rekordowym czasie 16 miesięcy fabryka Coko-Werk została odbudowana, a produkcja wznowiona.

W obliczu katastrofy, jaką był tragiczny w skutkach pożar, prawdziwym ratunkiem okazuje się nie tylko samo ubezpieczenie zakładu. Kluczowe jest też doświadczenie w zakresie likwidacji szkód przedsiębiorstw.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało 25 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało ponad 2,4 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. W 2015 roku pomogliśmy w ponad 600 tysiącach szkód – co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania. Głównym akcjonariuszem Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

***

Hestia Loss Controll        

Hestia Loss Control jest firmą inżynierską specjalizującą się w ocenie ryzyk ubezpieczeniowych takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, awarie maszyn i urządzeń, utrata zysku, odpowiedzialność cywilna – z tytułu prowadzonej działalności, za produkt czy szkód środowiskowych. Spółka oferuje także usługi doradcze w zakresie koncepcji bezpieczeństwa pożarowego, szacowania wartości odtworzeniowej do celów ubezpieczeniowych, bezpieczeństwa flot pojazdów, zarządzania ciągłością działania i planów wycofywania produktów z rynku.

Hestia Loss Control jest partnerem biznesowym Hartford Steam Boiler (HSB), który należy do światowej czołówki w branży ubezpieczeniowo-inżynieryjnej i jest częścią Munich Re, jednego z liderów branży reasekuracyjnej.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy ERGO Hestia

Arkadiusz Bruliński

Załączniki

pobierz [45,7 kB] Coko_Werk.jpg

Coko_Werk.jpg

pobierz [105,0 kB]

20170307_ERGO Hestia pomogła firmie po olbrzymim pożarze.docx

Jak nie wypaść z rynku po szkodzie całkowitej? Coko Werk case study

Jak nie wypaść z rynku po szkodzie całkowitej? Coko Werk case study