Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

ERGO Hestia najbardziej docenionym ubezpieczycielem w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Aż 20 dobrych praktyk ERGO Hestii z zakresu zrównoważonego rozwoju znalazło się w 15. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016”. To najlepszy wynik wśród firm z branży ubezpieczeniowej. Przedstawione inicjatywy dotyczyły prawie wszystkich obszarów CSR przewidzianych normą ISO 26000.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. Jubileuszowa edycja Raportu zawiera opisy 880 praktyk 180 firm, które swoje działania realizowały w 2016 roku.  W Raporcie przedstawiono aż 20 inicjatyw CSR ERGO Hestii – 16 nowych i 4 długoletnie praktyki. Inicjatywy dotyczą 6 obszarów przewidzianych normą ISO 26000: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, zagadnienia konsumenckie, środowisko, ład organizacyjny oraz uczciwe praktyki operacyjne.

- Tak duża liczba praktyk ERGO Hestii w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie zakwalifikowanych do Raportu to najlepsze potwierdzenie słuszności naszego długoletniego i konsekwentnego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju – podkreśla Mario Zamarripa, odpowiedzialny za projekt zrównoważonego rozwoju w Grupie ERGO Hestia. Nasze działania prowadzone są kompleksowo i obejmują większość obszarów ujętych w Raporcie, co zdecydowanie wyróżnia nas na rynku ubezpieczeniowym. To przekłada się również na realizację naszej misji wyrażonej jako Najwyższy Standard Ochrony, którą rozumiemy również jako odpowiedzialnie prowadzony biznes. Tworząc i realizując nasze inicjatywy bierzemy pod uwagę wyzwania zrównoważonego rozwoju zdefiniowane na poziomie globalnym, dostosowując je do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jesteśmy z tego dumni i cieszymy się, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło nasze starania – podkreśla Mario Zamarripa.

Praktyki ERGO Hestii wyróżnione w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

 1. Centrum Zdrowego Pracownika – inicjatywa dla pracowników z zakresu Corporate wellness;
 2. Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP) – kompleksowy program opieki wspierający najciężej poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w powrocie do zdrowia oraz aktywności społecznej i zawodowej;
 3. doradza.my –  cykl webinarów dla osób z niepełnosprawnościami;
 4. EKO HESTIA SPA – nagroda za najbardziej proekologiczne inwestycje w polskich gminach uzdrowiskowych;
 5. Eko Transport –  firmowa flota samochodów hybrydowych, carpooling i promocja dojazdów do pracy na rowerze wśród pracowników;
 6. Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia;
 7. HART (Hestyjna Akademia Rozwoju Talentów) – autorski program szkoleniowy kierowany do firmowych talentów;
 8. Hestia Po Godzinach – cykliczne spotkania dla pracowników ERGO Hestii i mieszkańców Trójmiasta ze znanymi osobistościami ze świata kultury, sztuki i sportu;
 9. Hestyjne Centrum Wolontariatu –  w 2016 roku 449 aktywnych wolontariuszy 2907 razy zaangażowało się w 39 akcji wolontariackich;
 10. Konkurs Artystyczna Podróż Hestii –  realizowany od 16 lat prestiżowy konkurs dla studentów uczelni i wydziałów artystycznych w Polsce;
 11. Mała Akademia Ubezpieczeń ERGO Hestii –  cykl warsztatów edukacyjnych z wiedzy ubezpieczeniowej dla uczniów trójmiejskich szkół;
 12. Nagroda Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera –  przyznawana corocznie od 2001 wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym;
 13. Park Hestii w Sopocie – ponad 2 ha terenów zielonych w najbliższym sąsiedztwie firmy, oddanych do dyspozycji pracowników i społeczności lokalnej;
 14. Program Etyczny w Grupie ERGO Hestia;
 15. Przedszkole dla dzieci pracowników – bogaty i ciekawy program zajęć, przyjazna przestrzeń, dostępna również dla dzieci z niepełnosprawnościami;
 16. Pszczoły Hestii – firmowa pasieka licząca prawie 60 000 pszczół rasy kraińskiej;
 17. Risk Focus –  edukacyjny magazyn branżowy o ryzyku Grupy ERGO Hestia;
 18. Tłumacz Migam – infolinia ubezpieczeniowa dla niesłyszących klientów;
 19. Tydzień Zrównoważonego Rozwoju „Złap Równowagę” – wydarzenie zorganizowane dla pracowników w celu promocji firmowych praktyk CSR i zaangażowania w zrównoważony rozwój;
 20. Zmień Perspektywę – autorskie warsztaty mające na celu zniwelowanie obaw i stereotypów w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami.

Pełna treść raportu dostępna jest TUTAJ. W tym roku Raport FOB po raz pierwszy połączony został z 17 globalnymi Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDG), ustanowionymi przez ONZ w 2015 roku. Obok tradycyjnego zakwalifikowania do danego obszaru normy ISO 26000 praktykom w raporcie zostały przyporządkowane również realizowane przez nie cele SDG.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu działa od 2000 roku i tym samym jest najdłużej działającą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało 25 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało ponad 2,4 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. W 2015 roku pomogliśmy w ponad 600 tysiącach szkód – co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania. Głównym akcjonariuszem Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy ERGO Hestia

Arkadiusz Bruliński

Załączniki

pobierz [302,7 kB] Raport2016-okladka.jpg

Raport2016-okladka.jpg

pobierz [11,7 kB] logo_Forum-Odpowiedzialnego-Biznesu_600x230.png

logo_Forum-Odpowiedzialnego-Biznesu_600x230.png

pobierz [115,2 kB]

2017_04_04_ERGO Hestia najbardziej docenionym ubezpieczycielem w Raporcie FOB.docx