Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Głos młodego pokolenia – poznaliśmy laureatów konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Głos młodego pokolenia – poznaliśmy laureatów konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Aż dwie pierwsze nagrody i czworo laureatów – taki werdykt ogłosiło jury 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, którego finał odbył się we wtorek 27 czerwca w Muzeum nad Wisłą — filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wysoki poziom prac konkursowych i nowa przestrzeń wystawiennicza przyciągnęły tłumy zwiedzających, artystów, a także profesjonalnych krytyków. Wystawa prezentowana w pawilonie na warszawskich bulwarach wiślanych do 9 lipca pomaga zrozumieć to, jak młode pokolenie artystów widzi i komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Wskazuje też kierunek, w jakim zmienia się młoda sztuka w Polsce.

Zwycięzcami tegorocznego konkursu Artystyczna Podróż Hestii zostali: Katarzyna Szymkiewicz, Józef Gałązka, Horacy Muszyński oraz Agnieszka Mastalerz. Jury ogłosiło swój werdykt wieczorem 27 czerwca 2017 roku w Muzeum nad Wisłą, gdzie od początku wakacyjnego sezonu (do 9 lipca) można zobaczyć wszystkie propozycje twórcze finalistów. Jak pokazuje doświadczenie poprzednich edycji konkursu APH, wyróżnienie jury przekłada się na dalszą artystyczną drogę młodych laureatów. Wykorzystanie możliwości, jakie oferują miesięczne rezydencje w ważnych, prestiżowych dla świata sztuki miastach: Nowym Jorku oraz Walencji, staje się autentyczną i inspirującą cezurą w ich karierze. Pierwsza relacja filmowa z wernisażu jest dostępna w serwisie YouTube.

Rozwój wymaga nieustannej zmiany perspektywy i to nie tylko w sztuce. W stulecie Rewolucji Październikowej i stulecie Awangardy w Polsce warto pamiętać o tych zmianach, które — nierzadko radykalne — ale sprawiały, że nic już nie jest takie jak było. A o zmiany nie jest łatwo; trudno pokonać w sobie naturalną skłonność do utrzymywania status quo. I tutaj pomóc mogą artyści. To oni sięgają po nowe, to oni wyznaczają nowe reguły, które z latami uczymy się akceptować. Oni przenoszą nas w nowy świat; są dobrym katalizatorem zmian. Nie wiem, czy zmiany na lepsze, ale zmiany niewątpliwie potrzebnej, by na nowo definiować swoją rolę — podsumował tegoroczną edycję konkursu APH jego mecenas, Piotr M. Śliwicki, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia.

W 16. edycji konkursu jury zdecydowało się przyznać ex aequo dwie Nagrody Główne, której laureatami zostali: Katarzyna Szymkiewicz, studentka Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, oraz studiujący na warszawskiej ASP, Józef Gałązka. Młodzi artyści odbędą miesięczną podróż artystyczną do światowej stolicy sztuki nowoczesnej — Nowego Jorku. W ramach nagrody otrzymali też możliwość wystawy porezydencyjnej w Warszawie. W uzasadnieniu tego wyboru, członkowie jury podali:

Rzadko kiedy jury naszego konkursu jest tak zgodne. Rzadko kiedy też wybór jest dla większości z nas takim zaskoczeniem. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem. W artystyczną podróż do Nowego Jorku chcielibyśmy zaprosić Katarzynę Szymkiewicz — artystkę, która używa bardzo niepopularnego, mało eksponowanego dziś medium. Jej dzieła nie mają początku ani końca, są procesem: jedno wynika z poprzedniego; zamiast pracować na prostokącie płótna, pozwala swoim obrazom rozrastać się w nieskończoność a nawet… wdrapywać się na kaloryfer. Do Nowego Jorku pojedzie również Józef Gałązka, który tworzy prace przemyślane i dopracowane formalnie. Używa wielu uznanych technik artystycznych, bo w 2017 roku za takie uznać możemy zarówno gipsowe popiersie, asamblaże, ready-made, czy społeczne akcje partycypacyjne. Z wielką starannością tworzy formę, ale jak twierdzi, miałby poczucie winy, gdyby jego prace były czysto estetyczne. Piękno w jego sztuce jest użyteczne, podkreśla, buduje relacje. Rodzinne, społeczne, nawet międzygatunkowe.

Laureatem Drugiej Nagrody został Horacy Muszyński, student szczecińskiej Akademii Sztuki. Wraz z możliwością wystawy porezydencyjnej w Warszawie artysta spędzi inspirujący miesiąc w Walencji. Przyznanie tej nagrody, jury uzasadniło słowami:


Nagrodę przyznajemy za zrealizowanie eksperymentalnej serii filmów zatytułowanej „Miasteczko Kletno", będącej unikalnym podejściem do medium filmu, inteligentnym wyjściem poza instytucjonalny obieg sztuki oraz zaproponowaniem nowego języka złożonego ze starych, solidnych elementów: performansu, słuchowiska, pleneru artystycznego czy serialu telewizyjnego. Nagrodzona praca jest dziełem interdyscyplinarnym, które może być z powodzeniem prezentowane poza instytucjami sztuki, charakteryzuje ją błyskotliwy tekst, mroczny humor i popkulturowe odniesienia. 

Oprócz nagród związanych z wyjazdami rezydencyjnymi, przyznano także Nagrodę Specjalną, której fundatorem jest prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia Piotr M. Śliwicki. Jej laureatką została Agnieszka Mastalerz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Nagroda obejmuje zlecenie na artystyczną interpretację raportu rocznego z działalności Grupy ERGO Hestia. Co ciekawe, efekt takiej współpracy można zobaczyć w tym roku w Muzeum nad Wisłą: Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2016 pt. „Sieć”, którego premiera miała miejsc podczas gali finałowej, to wyjątkowe ujęcie rocznej działalności ubezpieczyciela, zrealizowane w stylistyce dataesthetics. Jego autorka, graficzka Hanna Dyrcz, laureatka Nagrody Specjalnej w 15. edycji konkursu APH, zebrała i przeanalizowała ogromne zbiory danych, aby wybrać te najciekawsze i najbardziej znaczące dla firmy, i przedstawić je w formie zaskakujących obrazów. Na wystawie można obejrzeć nie tylko sam raport, ale i dowiedzieć się więcej na temat projektu graficznego, który powstał w wyniku wielomiesięcznych twórczych poszukiwań, spotkań i rozmów przeprowadzonych z pracownikami ERGO Hestii.

Tegorocznemu przeglądowi najciekawszych propozycji twórczych finalistów konkursu APH towarzyszą także bezpłatne wydarzenia edukacyjne, w tym oprowadzania kuratorskie z autorskim komentarzem jurorów, a także warsztaty rodzinne. Odbędą się one w pierwszy lipcowy weekend (1-2 lipca br.). Stanowią niepowtarzalną okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami i różnorodnością młodej polskiej sztuki.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, poznać i porozmawiać o tym, co interesuje młodych współczesnych twórców, jakie tematy i problemy ich zajmują, z jakiej perspektywy patrzą na świat i co nam chcą przez to powiedzieć — mówi Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii odpowiedzialnej za organizację konkursu. — Sprzyjają temu wszelkie okoliczności – inspirujące do własnych poszukiwań prace młodych artystów, nowa przestrzeń Muzeum nad Wisłą oraz pełna energii atmosfera nadwiślańskich bulwarów, które szczególnie latem przyciągają młodość, świeżość i entuzjazm, stając się witalnym centrum i bijącym sercem Warszawy – dodaje.

W sobotę (1 lipca) o godz. 13, publiczność może skorzystać z bezpłatnego oprowadzania po wystawie z Bogną Świątkowską. Dzień później, w niedzielę (2 lipca), również o godz. 13, wszyscy chętni mogą porozmawiać o finałowych pracach z Michałem Suchorą, który tego samego dnia o godz. 16 oprowadzi również po wystawie gości angielskojęzycznych. W ramach wystawy finałowej organizowane są również warsztaty edukacyjne dla dzieci, które zainspirują najmłodszych do innej perspektywy patrzenia na sztukę i których zwieńczeniem będzie wspólne stworzenie dużej przestrzennej pracy-instalacji z nietypowych materiałów. Warsztaty odbędą się 2 lipca o godz. 11, w budynku Muzeum nad Wisłą. Zapisy są możliwe przez formularz na stronie Muzeum.

***
Fundator

Grupa ERGO Hestia

Organizator
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Partner

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Patronat Honorowy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury

Patroni medialni:
Tygodnik Polityka, TVP Kultura, Magazyn SZUM, Notes na 6 Tygodni, Contemporary Lynx, Artinfo.pl, Rynek i Sztuka, enter the ROOM, Warsawholic 

***

Laureaci w kolejności od 2017 roku: Katarzyna Szymkiewicz, Józef Gałązka, Horacy Muszyński, Agnieszka Mastalerz, Piotr Urbaniec, Olga Kowalska, Hanna Dyrcz, Krzysztof Maniak, Katarzyna Kimak, Ewa Kasperek, Xavery Wolski, Małgorzata Goliszewska, Matěj Frank, Krzysztof Nowicki, Agnieszka Kobyłecka, Cyryl Polaczek, Michał Batorski, Daniel Cybulski, Natalia Bażowska, Ewa Mrowiec, Łukasz Biliński, Łukasz Patelczyk, Anna Wypych, Aleksandra Prusinowska, Marta Antoniak, Marcin Zawicki, Miłosz Wnukowski, Katarzyna Makieła, Magdalena Melin, Ewa Juszkiewicz, Jakub Rebelka, Anna Kloc, Paulina Maksjan, Kamil Lisek, Tomasz Kucharski, Marek Wrzesiński, Anna Waligórska, Marcin Grzęda, Agnieszka Ledóchowska.

Finaliści 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii:

Karolina Babińska, Jerzy Baranowski, Katarzyna Blajchert, Dorota Chodór, Aleksandra Cieślewicz, Kornelia Dzikowska, Józef Gałązka, Joanna Jamro, Natalia Janus-Malewska, Marcin Janusz, Kamila Kobierzyńska, Zuzanna Kojder, Mateusz Kokot, Marta Krześlak, Agnieszka Mastalerz, Horacy Muszyński, Gabriela Palicka, Wojciech Piotrowski, Maryna Sakowska, Katarzyna Szymkiewicz, Katarzyna Wąsowska, Wiktor Wolski, Marta Wódz, Barbara Wójcik, Weronika Wysocka, Paulina Żmuda.

***

Informacja o Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działa na rzecz promocji młodych artystów polskich, między innymi poprzez organizowanie co roku ogólnopolskiego konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” dla studentów ostatnich trzech lat wszystkich wydziałów i uczelni artystycznych w kraju. Fundacja wspiera także rozwój finalistów i laureatów konkursu APH poprzez prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w największych ośrodkach kultury w Polsce oraz poprzez działania sprzyjające nabywaniu prac finalistów do prywatnych kolekcji.

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii organizuje wystawy w ważnych centrach artystycznych w Polsce, promując artystów wyłonionych w ramach konkursu. Wystawom towarzyszą kuratorskie oprowadzania, spotkania z gośćmi specjalnymi, a także warsztaty artystyczne dla rodzin. W zakresie sztuk pięknych Fundacja organizuje również konferencje, seminaria i tematyczne imprezy w kraju i za granicą, akcje artystyczne
i kulturalne; prowadzi też działalność informacyjną i wydawniczą dotyczącą promowania młodych polskich artystów.

Prace artystów nagradzanych w konkursie Artystyczna Podróż Hestii oraz finalistów poszczególnych edycji można oglądać w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestii przy ul. Kostrzewskiego 1. Pawilon Sztuki to artystyczny showroom w Polsce, prowadzony przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

***

Informacja o konkursie Artystyczna Podróż Hestii

„Artystyczna Podróż Hestii” to konkurs powołany w 2002 roku z inicjatywy Piotra
M. Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia. Poprzez swoje działania sopocki ubezpieczyciel upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowisku biznesowym. Fundacja i prowadzony przez nią konkurs daje młodym artystom możliwość pokazania się w polskim oraz międzynarodowym środowisku artystycznym, a także jest silną inspiracją do dalszego rozwoju. W pierwszych latach projekt realizowano w porozumieniu
z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 2009 ERGO Hestia – obecnie poprzez Fundację – współpracuje ze wszystkimi uczelniami artystycznymi działającymi na terenie Polski.

W roku 2009 konkurs „Artystyczna Podróż Hestii” wyróżniono nagrodą „Sztuka cenniejsza niż złoto” – Fundacji Commitment to Europe arts & business oraz Narodowego Banku Polskiego.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia łączy biznes z zaangażowaniem społecznym. Obok programu Artystyczna Podróż Hestii jest też mecenasem przyznawanej już od 2001 roku Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera. Honoruje ona wybitnych intelektualistów
i działaczy społecznych. Grupa finansuje wychowanie młodzieży w Sopockim Klubie Żeglarskim SKŻ ERGO Hestia Sopot.

Poprzez Fundację Integralia tworzy warunki zawodowego startu dla ambitnych osób niepełnosprawnych. Jest też sponsorem tytularnym ERGO Areny, największej hali sportowo–widowiskowej na Pomorzu. Właśnie tam zorganizowała wystawy prac finalistów 11. i 12. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, zderzając temat młodej sztuki
z przestrzenią masowych widowisk i wydarzeń sportowych.

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Grupie zaufało ponad 3,6 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. W 2016 roku pomogliśmy w ponad 600 tysiącach szkód – co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania. Głównym akcjonariuszem Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

***

Informacja o Muzeum nad Wisłą

Muzeum nad Wisłą filia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy ulicy Pańskiej 3, położone tuż nad wiślanymi bulwarami, w sąsiedztwie Centrum Nauki Kopernik i Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW), mieści się w budynku projektu austriackiego architekta Adolfa Krischanitza, służącym w latach 2008-2010 jako tymczasowa galeria sztuki (Temporäre Kunsthalle) w Berlinie. Pawilon został użyczony Muzeum bezpłatnie przez wiedeńską fundację Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, założoną w 2002 roku przez Francescę von Habsburg. Zgodnie z wizją architekta, elewacje Muzeum nad Wisłą to przestrzeń do twórczego zagospodarowania przez artystów. W 2016 roku konkurs na projekt plastyczny fasady wygrał malarz Sławomir Pawszak. W Muzeum nad Wisłą, oprócz sali wystawowej, znajdują się kawiarnia, księgarnia oraz niewielkie centrum edukacyjne. Budynek otaczają tarasy do działań plenerowych.

Muzeum nad Wisłą działać będzie do czasu wybudowania gmachu na placu Defilad.

Godziny otwarcia:

wtorek-czwartek 12:00-20:00

piątek 12:00-22:00

sobota 12:00-20:00

niedziela 12:00-18:00

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia jest bezpłatny!

Adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22, 00-390 Warszawa

www.artmuseum.pl

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy ERGO Hestia

Arkadiusz Bruliński

Załączniki

pobierz [137,2 kB] HESTIA_170627_07054_PL.jpg

HESTIA_170627_07054_PL.jpg

pobierz [209,6 kB] HESTIA_170627_08018_PL.jpg

HESTIA_170627_08018_PL.jpg

pobierz [9,5 MB]

Katalog wystawy finalistów 16. edycji konkursu APH.PDF

pobierz [286,7 kB] Finaliści konkursu APH 2017.jpg

Finaliści konkursu APH 2017.jpg

pobierz [288,1 kB] HESTIA_170627_03841_PL.jpg

HESTIA_170627_03841_PL.jpg

pobierz [151,4 kB] HESTIA_170627_05227_PL.jpg

HESTIA_170627_05227_PL.jpg

pobierz [96,4 kB] HESTIA_170627_06909_PL.jpg

HESTIA_170627_06909_PL.jpg