Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

II edycja konkursu EKO HESTIA SPA rozstrzygnięta! Zwycięzca z województwa świętokrzyskiego, nagrody specjalne dla gmin z Małopolski

W II edycji Konkursu, zdaniem kapituły, najlepszy projekt zgłosiło Busko-Zdrój. Uzdrowisko otrzyma 100 000 złotych na realizację projektów związanych z ochroną środowiska. W ramach EKO HESTIA SPA nagradzane są najciekawsze inicjatywy proekologiczne w polskich uzdrowiskach.

Do II edycji Konkursu zgłosiło się 9 polskich uzdrowisk. Komisja konkursowa oceniała nowatorskie działania i inwestycje mające pozytywny wpływ na środowisko, które gminy zrealizowały w latach 2011-2016.

Podczas XXVI Kongresu Uzdrowisk Polskich w Wysowej-Zdroju (woj. małopolskie), komisja konkursowa najwyżej oceniła „program wieloletnich, kompleksowych działań w sferze ekologii”, zaprezentowany przez przedstawicieli uzdrowiska Busko-Zdrój. Konsekwentnie wdrażany program termomodernizacji obiektów publicznych i wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe, zasilanie odnawialną energią zarówno oświetlenia nowego parku zdrojowego, jak i niezbędnych urządzeń do utrzymania miejskiej zieleni, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej czy działania edukacyjne – wszystko to przyczyniło się do wygranej Buska w kolejnej odsłonie Konkursu.

- Konkurs EKO HESTIA SPA to doskonały pomysł, dzięki któremu polskie uzdrowiska mogą pokazać, jak wiele różnorodnych działań, związanych z ochroną środowiska, systematycznie realizują – mówi dr Jan Golba, Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny. Godne pochwały są też nowatorskie projekty edukacji ekologicznej – komiksy, filmy czy konkursy. Chcielibyśmy co roku – z głównym pomysłodawcą i fundatorem nagrody – nie tylko wyróżniać te najlepsze przykłady polskich eko-uzdrowisk, ale również je szerzej upowszechniać – jako doskonałe wzory do naśladowania przez inne samorządy – dodaje dr Jan Golba.

Nagroda główna w wysokości 100 000 złotych została ufundowana przez pomysłodawcę konkursu – Grupę ERGO Hestia. Kwota ma zostać przeznaczona m.in. na budowę edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej dwa świętokrzyskie uzdrowiska – Busko-Zdrój z odległym o 20 km Solcem, który również uczestniczył w Konkursie. Finałowa prezentacja wyników konkursu odbędzie się na uroczystej sesji Rady Miasta Buska-Zdroju 26. października, a oficjalne przekazanie nagrody – podczas konferencji  „Polskie eko-uzdrowiska” w Sopocie w listopadzie br.

- Konsekwentnie, drugi rok z rzędu, przyznajemy nagrodę za najciekawsze projekty proekologiczne w polskich uzdrowiskach – mówi Mario Zamarripa, dyrektor koordynujący zrównoważony rozwój w Grupie ERGO Hestia. Jesteśmy jedynym w Polsce towarzystwem ubezpieczeń, którego główna siedziba jest zlokalizowana w uzdrowisku, dlatego idea zrównoważonego rozwoju jest nam bliska od początku naszej działalności. Promocja najbardziej proekologicznych gmin uzdrowiskowych w Polsce, to naturalna konsekwencja naszych dotychczasowych działań w sferze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ten konkurs promuje ochronę środowiska i działania na jego rzecz w miejscach, gdzie jest to szczególnie ważne – uzdrowiskach, które nie tylko przyciągają jako miejsce wypoczynku, ale powinny również inspirować i dawać dobry przykład postaw proekologicznych – podkreśla Mario Zamarripa.

Ubezpieczyciel postanowił też przyznać 3 nagrody specjalne dla uzdrowisk, których propozycje równie zasłużyły na uznanie komisji. Będę to roczne ubezpieczenia od szkód środowiskowych dla gmin, które znalazły się w ścisłym finale konkursu. Są to: Rabka Zdrój, Sękowa i Szczawnica.

Merytorycznym Partnerem Grupy ERGO Hestia w tym przedsięwzięciu jest Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, które opracowało szczegółowy regulamin konkursu i za pośrednictwem którego polskie uzdrowiska zgłaszać się mogą do kolejnych edycji konkursu „EKO HESTIA SPA”. W posiedzeniach komisji konkursowej uczestniczą również przedstawiciele środowisk naukowych.

Konkurs EKO HESTIA SPA jest pierwszym i jedynym tego typu przedsięwzięciem, skierowanym wyłącznie do polskich uzdrowisk. Jego organizatorzy już zapowiadają 3. edycję, w której oceniane będą projekty i inwestycje proekologiczne, realizowane w latach 2012-2017.

W ubiegłym roku największe uznanie komisji konkursowej znalazły kompleksowe działania w sferze ekologii najmłodszej polskiej gminy uzdrowiskowej – Uniejowa (woj. łódzkie). Ubiegłoroczny laureat realizuje właśnie w ramach tej nagrody edukacyjną ścieżkę przyrodniczą w uniejowskim Parku Zdrojowym oraz prowadzi edukacyjne działania integrujące wszystkie polskie uzdrowiska.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 26 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało 3,2 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. W 2016 roku pomogliśmy w ponad 600 tysiącach szkód – co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy ERGO Hestia

Arkadiusz Bruliński

Załączniki

pobierz [102,8 kB]

20171017_II edycja konkursu EKO HESTIA SPA.docx

pobierz [69,1 kB] teaser.png

teaser.png