Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Staże dla najlepszych

Ruszyła pierwsza edycja przedsięwzięcia „Gotowi na sukces – Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością”.  Najlepsi uczestnicy szkoleń skorzystają z płatnego, trzymiesięcznego stażu zawodowego.

Fundacja na rzecz integracji osób niepełnosprawnych Integralia rozpoczęła realizację autorskiego projektu pt. „Gotowi na sukces – Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością, który będzie realizowany do 2012 roku. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do podjęcia pracy osób z niepełnosprawnością pozostających bez zatrudnienia, również uczących się lub studiujących w trybie zaocznym, w województwie pomorskim mówi Agnieszka Wieczorkowska z Fundacji Integralia.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in., jak budować własny wizerunek, a także poznają m.in. zagadnienia dotyczące asertywności w kontaktach zawodowych, twórczego rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, skutecznego zarządzania czasem, organizacji spotkań oraz prowadzenia prezentacji, savoir-vivre w biznesie, metod i technik pracy z klientem, emisji głosu, technik negocjacji. Zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu podstaw prawa w przedsiębiorstwie oraz wykorzystania komputera w pracy biurowej. 

Uczestnicy szkolenia mogą również liczyć na indywidualne spotkania  z ekspertem w celu wyznaczenia ścieżki kariery zawodowej oraz wsparcie Agencji Pośrednictwa Pracy w zakresie poszukiwania zatrudnienia.

Pierwsze szkolenie rozpoczęło się 1 grudnia br. Więcej informacji na stronie: www.gotowinasukces.pl

Kontakt

Biuro Komunikacji

Wiktor Miliszewski

Załączniki

pobierz [83,2 kB]
pobierz [10,7 MB]