Język migowy zamiast głuchego telefonu: ERGO Hestia rozszerza dialog

Osoby niesłyszące, które chcą kupić polisę ubezpieczeniową ERGO Hestii, zgłosić szkodę lub wprowadzić zmiany w polisie, mogą z dowolnego miejsca skorzystać z usługi tłumacza języka migowego za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela. Wprowadzenie obsługi w języku migowym to kolejny krok w rozwoju dialogu ubezpieczyciela z klientami.

Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 dla wszystkich osób głuchych bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Jedyny warunek to dostęp do sieci internetowej. Na specjalnej podstronie www.ergohestia.pl/migamy wystarczy uruchomić wideokonferencję z tłumaczem języka migowego wybierając symbol międzynarodowego znaku pomocy osobom głuchym. Po drugiej stronie tłumacz połączy się z konsultantem infolinii ERGO Hestii i zrealizuje tłumaczenie z języka migowego na język polski i odwrotnie. Połączenie z infolinią ERGO Hestii za pośrednictwem tłumacza języka migowego jest możliwe również poprzez aplikację mobilną firmy Migam. Dostawcą usługi jest firma Migam zatrudniająca wykwalifikowanych tłumaczy obu systemów komunikacji osób niesłyszących: PJM (Polski Język Migowy) oraz SJM (System Językowo-Migowy). Tłumacze obsługujący klientów są także przygotowani do tłumaczenia terminów ubezpieczeniowych.

W ERGO Hestii rozumiemy, jak w sposób przyjazny i odpowiedzialny ubezpieczać klientów. Dlatego stawiamy na dialog ze wszystkimi. Chcąc zapewnić pełną dostępności oferty, nasze usługi projektujemy w sposób uniwersalny, dostosowując je do potrzeb różnych grup społecznych, m.in. osób z niepełnosprawnością. Jednym z efektów takiego myślenia jest wprowadzenie obsługi w języku migowym – wyjaśnia Mikołaj Kunica, dyrektor Biura Komunikacji ERGO Hestii. To nie koniec usprawnień w tym obszarze. W styczniu tego roku we współpracy z Fundacją Integralia przeprowadzony został audyt dostosowania firmy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Weryfikowaliśmy m.in. możliwości kontaktów z firmą, rozwiązań architektonicznych, kompetencji pracowników czy materiałów reklamowych. W najbliższych miesiącach będziemy koncentrować się na wdrożeniu zaleceń po audycie, aby jeszcze lepiej być gotowym na zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz współpracę z takimi klientami – dodaje Mikołaj Kunica.

W Polsce żyje ponad 470 tys. osób niesłyszących, a język migowy ma odmienną od języka polskiego składnię i gramatykę. Polszczyzna jest dla głuchego zawsze drugim językiem - językiem obcym, dlatego osoby głuche mają trudności z jednoznacznym zrozumieniem słowa pisanego. Wprowadzenie usługi tłumacza języka migowego on-line jest znaczącym udogodnieniem dla społeczności głuchych, uławiającym im komunikację ze światem zewnętrznym oraz dostęp do usług dotąd dla nich ograniczonych.

Wprowadzeniu obsługi w języku migowym w ERGO Hestii towarzyszy kampania ”Rozumiemy się bez słów”, której spot jest dostępny w serwisie YouTube.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Grupie zaufało ponad 3,6 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. Co roku pomagamy w 480 tysiącach szkód – co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania. Głównym akcjonariuszem Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe, należący do największego reasekuratora, Munich Re.


***

Informacje o Fundacji Integralia

Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia jest jednym z kluczowych przedsięwzięć współtworzących program aktywnej odpowiedzialności Grupy ERGO Hestia. Została powołana w 2004 r. przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, z inicjatywy Prezesa Zarządu, Piotra M. Śliwickiego.

Głównym zadaniem Fundacji Integralia jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej, w szczególności poprzez współtworzenie przyjaznych miejsc pracy w Grupie ERGO Hestia oraz w innych firmach i instytucjach. Zespół Fundacji to specjaliści, którzy podpowiadają osobom z niepełnosprawnością, jak stać się konkurencyjnym na rynku pracy – jak budować i wykorzystywać własny potencjał, swoje umiejętności i atuty, zamiast koncentrować się na ograniczeniach.

Kontakt

Rzecznik Prasowy

Marcin Żebrowski

Załączniki

pobierz [78,3 kB] Rozumiemy się bez słów__ERGO Hestia.png

Rozumiemy się bez słów__ERGO Hestia.png

Rozumiemy się bez słów

Rozumiemy się bez słów

Jak działa obsługa osób niesłyszących w ERGO Hestii

Jak działa obsługa osób niesłyszących w ERGO Hestii