Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Grupa ERGO Hestia umacnia się na pozycji wicelidera polskiego rynku ubezpieczeń

Rok 2015 to ponad 5 miliardów złotych składki i stale rosnący poziom obsługi. Przed klientami i partnerami biznesowymi ERGO Hestii rok premiery, która wprowadzi nową jakość dialogu w ubezpieczeniach.

5,364 mld zł składki przypisanej brutto i wzrost o 7,8 proc., to efekt konsekwentnej realizacji strategii w 2015 roku. Rekordowa była też suma odszkodowań i świadczeń, jakie ERGO Hestia wypłaciła swoim klientom – ponad 2,2 mld zł. Ugruntowanie pozycji wicelidera rynku ubezpieczeń majątkowych było możliwe między innymi dzięki pogłębieniu współpracy z dużymi klientami korporacyjnymi, którzy w ubiegłym roku najczęściej wybierali ubezpieczenia ERGO Hestii. Jednocześnie raporty publikowane przez Rzecznika Finansowego jednoznacznie wskazują, że spośród wszystkich towarzystw ubezpieczeń to właśnie klienci ERGO Hesti są najbardziej zadowoleni z jakości obsługi.

DANE FINANSOWE GRUPY ERGO HESTIA

Spółki Grupy ERGO Hestia: Dynamika sprzedaży w przypadku ubezpieczeń majątkowych i życiowych wyniosła: 107,8 proc. (rynek 99,8 proc.). Spółka majątkowa razem z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia osiągnęła wartość składki przypisanej brutto na poziomie 5,364 mld zł. W tym okresie Grupa wypłaciła swoim klientom 2,243 mld zł odszkodowań i świadczeń, o 19,1 proc. więcej niż w roku poprzednim. Niekorzystne otoczenie rynkowe, w tym między innymi trwająca kolejny rok wojna cenowa w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, miało negatywny wpływ na wyniki Grupy. W efekcie strata netto spółek sięgnęła 20,03 mln zł, a wynik techniczny wyniósł - 66,19 mln zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, które oferuje ubezpieczenia majątkowe, w ciągu dwunastu miesięcy 2015 roku zebrało 3,724 mld zł składki przypisanej brutto, to o 8,1 proc. więcej niż w 2014 roku. Wyniki finansowy i techniczny za 2015 rok były ujemne i osiągnęły poziom odpowiednio - 43,99 mln zł oraz - 95,99 mln zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA zebrało w całym 2015 roku 1,640 mld zł składki przypisanej brutto, co oznacza wzrost o 7,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Był to głównie rezultat kontynuowania współpracy z partnerami bankowymi. Dzięki prowadzeniu konsekwentnej polityki underwritingowej spółka poprawiła wyniki w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto spółki wyniósł 23,96 mln zł (dynamika 103,3 proc.), a wynik techniczny zamknął się na poziomie 29,79 mln zł (dynamika 111,1 proc.).

KOMENTARZ DO WYNIKÓW FINANSOWYCH

Grupa ERGO Hestia konsekwentnie rośnie w siłę i otacza ochroną coraz większą liczbę klientów – mówi o wynikach 2015 roku Grzegorz Szatkowski, wiceprezes STU ERGO Hestii ds. finansowych. Cieszymy się, że udało nam się umocnić na pozycji wicelidera ubezpieczeń majątkowych. Tym bardziej, że miniony rok odznaczał się bardzo dużą konkurencją cenową oraz wysoką dynamiką wzrostu wysokości wypłacanych odszkodowań, co negatywnie wpłynęło na rentowność towarzystw ubezpieczeń w ogóle. Jednocześnie stale podnosimy standard obsługi klientów. Twarde dane wyraźnie pokazują, że kierowcy likwidujący szkodę w ERGO Hestii dwukrotnie częściej polecają nasze usługi niż klienci innych towarzystw. Rok 2015 był też wyjątkowy pod względem istotnie większej liczby dużych szkód i wysokich odszkodowań, jakie wypłaciliśmy naszym klientom korporacyjnym. Warto podkreślić, że choć wojna cenowa nie omija również tego segmentu rynku, to jednak duży biznes poszukuje wiarygodnych partnerów i profesjonalnej ekspertyzy, co pozwala ERGO Hestii pozostać jednym z największych ubezpieczycieli korporacyjnych w Polsce – dodaje Grzegorz Szatkowski.

Po raz pierwszy od 2010 roku ERGO Hestia zanotowała ujemny wynik techniczny w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Przed 5 laty większość towarzystw wypłacało wysokie sumy z tytułu szkód wyrządzonych przez dwie fale powodzi. Negatywny wynik roku 2015 jest bezpośrednią konsekwencją trwającej od kilku lat wojny cenowej w obszarze obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Na poziomie wyniku technicznego cała branża zanotowała w 2015 roku największą stratę w historii – ponad 1 miliard złotych (w 2014 r. strata była na poziomie 782,64 mln zł). Ujemny wynik techniczny ERGO Hestii jest między innymi konsekwencją utrzymywania konserwatywnego podejścia do polityki rezerw, w szczególności w kontekście przewidywanego rozwoju sytuacji, m.in. w zakresie zmian w otoczeniu legislacyjnym.

Dysproporcje pomiędzy zebraną składką a wysokością wypłacanych odszkodowań pogłębiać będą coraz wyższe kwoty zasądzane z tytułu szkód osobowych. Dziś stanowią one już ok. 12 proc. wszystkich szkód z OC komunikacyjnego i aż 30 proc. ich wartości – mówi Grzegorz Szatkowski. Ten silny trend ma niekorzystny wpływ na wyniki większości towarzystw ubezpieczeń – podsumowuje Grzegorz Szatkowski.

Rok 2016, w którym ERGO Hestia świętuje 25. rocznicę powstania firmy, będzie wyjątkowy nie tylko ze względu na ważny dla nas jubileusz. Po wprowadzeniu w roku ubiegłym nowej marki mtu24.pl, ubezpieczenia dronów, ochrony od ataków cybernetycznych czy pierwszej w całym sektorze instytucji Rzecznika Klienta, na rok 2016 przygotowaliśmy kolejną premierę. Jesteśmy przekonani, że Nowy Świat Ubezpieczeń, który zaproponujemy partnerom biznesowym ERGO Hestii otworzy cały rynek na prosty i nowoczesny dialog z agentem i klientem.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Grupie zaufało ponad 3,6 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. W 2016 roku pomogliśmy w ponad 600 tysiącach szkód – co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania. Głównym akcjonariuszem Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy ERGO Hestia

Arkadiusz Bruliński

Załączniki

pobierz [325,8 kB] logotyp Ergo Hestia NSO RGB

logotyp Ergo Hestia NSO RGB

pobierz [50,7 kB]

2016_03_29_Wyniki_finansowe_2015_Grupa_Ergo_Hestia.xlsx

pobierz [99,6 kB]

2016_03_29_Wyniki_finansowe_2015_Grupa_Ergo_Hestia.docx