Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Centrum ubezpieczeń korporacyjnych międzynarodowej grupy ERGO w Sopocie. W styczniu rusza strategiczny projekt.

CENTRUM UBEZPIECZEŃ KORPORACYJNYCH MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY ERGO W SOPOCIE. W STYCZNIU RUSZA STRATEGICZNY PROJEKT.

Nowe centrum operacji międzynarodowych w zakresie ubezpieczeń korporacyjnych zostało utworzone w oparciu o doświadczenia polskiej spółki Grupy ERGO. Pracami ERGO INTERNATIONAL CORPORATE SOLUTIONS pokieruje Piotr Maria Śliwicki, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia. To jeden z kluczowych filarów ogłoszonej w 2016 roku strategii Grupy ERGO. Jej celem jest między innymi przyspieszenie zmian związanych z umiędzynarodowieniem i cyfrową transformacją biznesu.

Decyzję o powołaniu ERGO INTERNATIONAL CORPORATE SOLUTIONS (EICS) i przekazaniu spółce kompetencji w zakresie koordynacji, zarządzania oraz rozwoju ubezpieczeń korporacyjnych na świecie poprzedziła analiza zbudowanych przez Grupę ERGO zasobów, wspartych doświadczeniem globalnego lidera rynku reasekuracji – Munich Re. EICS czerpać będzie ze sprawności operacyjno-zarządczej ERGO Hestii oraz wypracowanych w polskiej spółce praktyk w zakresie procesów wyceny ryzyka. ERGO INTERNATIONAL CORPORATE SOLUTIONS zaoferuje klientom na całym świecie innowacyjne produkty, a opracowane w ERGO Hestii nowoczesne narzędzia IT umożliwią sprawne dostosowywanie oferty do zmieniających się wymagań i oczekiwań sektora przedsiębiorstw. Już dziś ERGO Hestia jest liderem w dziedzinie ubezpieczania ryzyk nowej, cyfrowej gospodarki. Rozwój narzędzi do analizy dużych baz danych, oraz zaplecze inżynieryjne pozwalają nie tylko optymalizować zakres ochrony, ale również dostarczać usługi predykcji i prewencji.

W pierwszej, początkowej fazie działalności EICS rozpocznie nowe operacje na rynkach Belgii, Czech i Hiszpanii oraz przejmie zarządzanie rozwojem ubezpieczeń korporacyjnych w Austrii, Francji, Holandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Obok zasobów ERGO Hestii nowa spółka zintegruje dotychczasowe aktywa operacyjne Grupy ERGO, przejmując i konsolidując operacje ubezpieczeniowe dotychczasowych spółek córek ERGO, łącznie z siecią przedstawicielstw, prowadzących działalność w obszarze klientów korporacyjnych. Dodatkowo jej zadaniem będzie pozyskiwanie nowych rynków i klientów w ramach dynamicznego rozwoju organicznego.

Do Zarządu EICS, obok Piotra Marii Śliwickiego (Chief Executive Officer) powołani zostali Markus Hofmann (dotychczasowy CEO ERGO Versicherung) jako Chief Sales Officer i Adam Roman (dotychczasowy członek Zarządu ERGO Hestii) pełniący funkcję Chief Underwriting Officer. Dyrektorem Zarządzającym został Łukasz Kosicki, wywodzący się z ERGO Hestii menedżer z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ubezpieczeń korporacyjnych. Międzynarodowy zespół ekspertów liczy dziś 55 osób. Ich zadaniem będzie współpraca z obecnymi i pozyskiwanie nowych klientów, kwotowanie ofert w oparciu o nowoczesny metody i narzędzia wyceny ryzyka, obsługa polis i procesu likwidacji szkód. Prowadzony przez ERGO INTERNATIONAL CORPORATE SOLUTIONS nowy model zarządzania biznesem ubezpieczeń korporacyjnych powinien wejść w życie na początku 2018 roku, co w części uzależnione będzie od pozyskania zgód właściwych gremiów i organów nadzorczych.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 26 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało 3,2 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. W 2016 roku pomogliśmy w ponad 600 tysiącach szkód – co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Kontakt

Rzecznik Prasowy

Marcin Żebrowski