Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

2017 rok był wyjątkowy dla Grupy ERGO Hestia

Dla ERGO Hestii rok 2017 rok był wyjątkowy pod wieloma względami. ERGO Hestia po raz pierwszy przekroczyła barierę 5 miliardów złotych składki w ubezpieczeniach majątkowych. Rekordowy wynik techniczny to efekt dynamicznego rozwoju spółki i poprawy rentowności. Jakość usług, produktów oraz rozwiązań IT ERGO Hestii potwierdziły też liczne nagrody i wyróżnienia.

Kontynuacja strategii Najwyższego Standardu Ochrony zaowocowała składką na rekordowym poziomie 5,854 mld zł. To najlepszy wynik w historii Grupy ERGO Hestia. Ten przychód przełożył się na zysk netto na poziomie 191,95 mln zł, poparty najlepszym w historii wynikiem technicznym towarzystwa majątkowego w wysokości 215,89 mln oraz całej Grupy: 242,80 mln zł.

W obszarze ubezpieczeń detalicznych 2017 był pierwszym pełnym rokiem wykorzystania potencjału nowoczesnej cyfrowej platformy sprzedaży i obsługi polis – iHestia. W efekcie na koniec 2017 roku iHestia wspierała w codziennej pracy ponad 11 tysięcy pośredników ubezpieczeniowych. Dzięki wprowadzonym innowacjom, już 7 na 10 operacji wykonywanych jest bez udziału ubezpieczyciela, a liczba kontaktów z towarzystwem, związanych z obsługą polisy, spadła o niemal 60%. iHestia zdecydowanie poprawiła efektywność sprzedaży, czego dowodem jest wzrost lojalności klientów i zwiększenie liczby klientów majątkowych o 10%. Platforma iHestia została doceniona przez rynek a prestiżowy magazyn Computerworld przyznał nam tytuł Lidera Informatyki 2017 wśród największych firm polskiego sektora finansowego.

W minionym roku ERGO Hestia w obszarze IT skoncentrowała się na realizacji portfela projektów strategicznych. We współpracy z zewnętrznym partnerem technologicznym (Yanosik) powstało innowacyjne rozwiązania taryfikacyjne wykorzystujące telematykę dostępne w ofercie produktów oferowanych pod marką YU!.

Wskaźnik Combined Ratio spółki majątkowej poprawił się o ponad 4 punkty procentowe osiągając poziom 92,9%. Istotną poprawę efektywności potwierdza również mocny spadek wskaźnika kosztów, który po wyłączeniu biznesu bancassurance jest poniżej 25%.

2017 rok potwierdził pozycję ERGO Hestii w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Kontynuowaliśmy prace nad transformacją modelu biznesowego, przechodząc od dystrybucji zaawansowanych produktów ubezpieczeniowych w kierunku kompleksowych usług dających dodatkowe korzyści dla klientów. Nowa platforma ubezpieczeń korporacyjnych – Hestia Corporate Solutions – to odpowiedź na wyzwania cyfrowej gospodarki. Inżynierowie z Hestii Loss Control zbudowali centrum ryzyk cybernetycznych, tworząc paletę usług predykcji i prewencji, które pomagają naszym klientom uzyskać pewność ciągłości biznesu. Jakość naszej oferty korporacyjnej potwierdziło Stowarzyszenie Polskich Brokerów przyznając ERGO Hestia nagrodę Super Fair Play dla najlepszego towarzystwa ubezpieczeniowego ostatniego ćwierćwiecza oraz już po raz 10-ty nagrodę dla najlepszego ubezpieczyciela roku.

DANE FINANSOWE GRUPY ERGO HESTIA

Spółki Grupy ERGO Hestia: Dynamika sprzedaży w przypadku ubezpieczeń majątkowych i życiowych wyniosła: 112,8proc. Spółka majątkowa razem z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia osiągnęła wartość składki przypisanej brutto na poziomie 5,854mld zł. Zysk netto spółek sięgnął 191,95 mln zł, a wynik techniczny wyniósł 242,80 mln zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, które oferuje ubezpieczenia majątkowe, w ciągu dwunastu miesięcy 2017 roku zebrało 5,435 mld zł składki przypisanej brutto, to o 26,8 proc. więcej niż w 2016 roku. Wyniki finansowy i techniczny za 2017 rok osiągnęły poziom odpowiednio 190,72 mln zł oraz 215,89 mln zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA zebrało w całym 2017 roku 419,01mln zł składki przypisanej brutto, co oznacza spadek o 53,7proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto spółki wyniósł 1,23 mln zł (dynamika 9,6 proc.), a wynik techniczny zamknął się na poziomie 26,91 mln zł (dynamika 95,3 proc.).


KOMENTARZ DO WYNIKÓW FINANSOWYCH

Rok 2017 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju w naszym wykonaniu, a osiągnięte wyniki potwierdziły pozycję ERGO Hestii jako wicelidera na rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce – mówi Grzegorz Szatkowski, wiceprezes STU ERGO Hestii ds. finansowych. W kontekście bardzo dobrych wyników cieszy mnie istotna poprawa rentowności widoczna przede wszystkim w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W dużym stopniu podnieśliśmy efektywność i obecnie nasz wskaźnik kosztów osiągnął jeden z najniższych poziomów na rynku, co dobrze prognozuje na przyszłość – dodaje Grzegorz Szatkowski.

Nagrody przyznane ERGO Hestii w 2017 roku – m.in.: piąty z rzędu tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi, tytuł Lidera Informatyki 2017 Computerworld, czy nagroda Złoty Zderzak przyznawana przez właścicieli serwisów samochodowych potwierdzają przede wszystkim inwestycje w podnoszenie jakości i rozwój. Ponadto raport opublikowany w 2017 roku przez Rzecznika Finansowego również jednoznacznie wskazał, że spośród największych towarzystw ubezpieczeń to właśnie klienci ERGO Hestii mogą najbardziej ufać swojemu ubezpieczycielowi. Podczas IX Insurance Forum ERGO Hestia zwyciężyła w kategorii „Najlepszy Ubezpieczyciel”.

W obszarze ubezpieczeń korporacyjnych decyzją brokerów ERGO Hestia po raz 10 otrzymała nagrodę Fair Play, co pokazało, że firma mimo wcześniejszych wyróżnień nie spoczywa na laurach. M.in. dlatego ERGO Hestia została również uhonorowana specjalną nagrodą „Super Fair Play” za najlepszą ofertę dla klientów korporacyjnych na przestrzeni ostatnich 25 lat.

- W 2017 roku zaawansowanie technologiczne oraz wysoka jakość obsługi niezmiennie wyróżniające ERGO Hestię, zostały docenione nie tylko przez naszych klientów, czy Rzecznika Finansowego, ale również w Grupie ERGO. Od ubiegłego roku nadzorujemy spółki prowadzące biznes ERGO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: na Białorusi, Litwie, Łotwie oraz w Estonii. Dodatkowo powierzono nam przyspieszenie zmian związanych z umiędzynarodowieniem i cyfrową transformacją biznesu, czego efektem jest powołanie ERGO INTERNATIONAL CORPORATE SOLUTIONS (EICS) i związana z tym koordynacja, zarządzanie oraz rozwój ubezpieczeń korporacyjnych na świecie. EICS czerpie ze sprawności operacyjno-zarządczej ERGO Hestii oraz wypracowanych w polskiej spółce praktyk w zakresie procesów wyceny ryzyka. To najlepszy dowód uznania dla naszych kompetencji i autorskich rozwiązań – w tym wysokiego poziomu innowacyjności w projektowaniu procesów, nowych usług, produktów i rozwiązań IT ERGO Hestii – podsumowuje Grzegorz Szatkowski.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 26 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało 2,73 miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2017 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy ERGO Hestia

Arkadiusz Bruliński

Załączniki

pobierz [58,3 kB]

2018_04_10_Wyniki_finansowe_2017_Grupa_ERGO_Hestia.docx