Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Druga odsłona Hestii Corporate Solutions – premiera internetowej platformy Cumulus Evo, nowoczesnego narzędzia sprzedaży i obsługi programów ubezpieczeniowych dla grup zawodowych

Rynkowy debiut platformy Cumulus Evo ERGO Hestia zorganizowała w trzech miastach: Katowicach, Sopocie i Warszawie. Ponad trzystu brokerów i agentów miało okazję szczegółowo poznać mechanizm i funkcjonalność mobilnego narzędzia, które będą mogli wykorzystywać pośrednicy i ich klienci. Grupa ta, to przede wszystkim stowarzyszenia, związki zawodowe czy izby zrzeszające profesjonalistów. Dzięki Cumulus Evo brokerzy i agenci w znacznie prostszy i szybszy sposób będą mogli masowo oferować i obsługiwać programy ubezpieczeniowe stworzone z myślą o konkretnych zawodach i specjalizacjach, takich jak inżynierowie, lekarze, ratownicy medyczni, prawnicy oraz eksperci innych profesji.

- Cumulus Evo to całkowicie nowa, technologicznie zaawansowana platforma, która w sposób radykalny uprości pracę pośrednikom zajmującym się wystawianiem polis OC zawodu, NNW i kosztów leczenia oraz organizacjom, które w imieniu swoich członków negocjują  ofertę ubezpieczeniową – wyjaśnia Kamil Bara, dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej ERGO Hestii.    

W ubezpieczeniach obowiązkowych dla grup zawodowych produktem oferowanym przez ubezpieczycieli stał się program, jednolita oferta dla wszystkich członków zrzeszonych w konkretnej organizacji, a nie indywidulanie kierowana oferta dla każdego „zawodowca”. Klientem bezpośrednim ubezpieczyciela jest najczęściej jeden kontrahent (izba zawodowa, stowarzyszenie, związek zawodowy), który spaja grupę i negocjuje warunki z towarzystwem ubezpieczeń w imieniu setek lub tysięcy ubezpieczonych.

ERGO Hestia, rozwijając nową ofertę ubezpieczeń korporacyjnych – Hestia Corporate Solutions – doszła do wniosku, że najefektywniejszy model dystrybucji masowych ubezpieczeń przystosowanych dla potrzeb konkretnych grup zawodowych osiągnie tworząc prostą i intuicyjną platformę internetową.  Takie rozwiązanie pozwala zaoferować zarówno pośrednikom jak i klientom możliwość usprawnienia całego procesu  - od negocjacji warunków ochrony, jej zakresu i ceny aż do zadań związanych z obsługą czy wymianą lub aktualizacją niezbędnych danych i informacji. Eliminacja konieczności bezpośredniego kontaktu, ręcznego wypełniania tradycyjnych druków i formularzy – słowem łatwiejszy dostęp do każdej polisy - w sposób oczywisty nie tylko usprawnia cały proces ale też istotnie ogranicza ryzyko wprowadzenia błędnych danych i co najważniejsze obniża koszty. Bonusem jest też zaoszczędzony czas, który wszystkie zaangażowane strony mogą przeznaczyć na przykład na akwizycję nowych klientów czy zwyczajnie inne zadania.

Z tego względu najefektywniejszą metodą dystrybucji jest elektroniczna platforma, która usprawnia proces komunikacji pomiędzy organizatorem programu i jego adresatami. Łatwiejszy dostęp do polisy obniża koszty obsługi programu (eliminacja ręcznego wystawiania dokumentów, rozliczeń, korespondencji), ale też pozwala skupić się na wdrażaniu i promocji dodatkowych rozwiązań.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 26 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało 2,73 miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2017 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Kontakt

Rzecznik Prasowy

Marcin Żebrowski

Załączniki

Cumulus Evo – druga odsłona Hestia Corporate Solutions

Cumulus Evo – druga odsłona Hestia Corporate Solutions