Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Znamy laureatów 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Przyznaniem 2 nagród rezydencyjnych, Nagrody Specjalnej Prezesa Grupy ERGO Hestia, Piotra M. Śliwickiego, Nagrody Specjalnej Jury oraz stypendium artystycznego Fundacji APH zakończył się wczorajszy wernisaż wystawy finałowej 17. konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Wydarzenie, które odbyło się w Muzeum nad Wisłą — filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przyciągnęło wielu zwiedzających, artystów, miłośników i krytyków sztuki. Wystawa prezentowana do 4 lipca br. pozwala dostrzec, jaką optykę względem współczesnych problemów społecznych i artystycznych przyjmują młodzi twórcy.

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii, corocznie daje młodym twórcom przestrzeń do zaistnienia w szerokim obiegu polskiego rynku sztuki. Jak pokazuje doświadczenie poprzednich edycji konkursu APH, wyróżnienie jury przekłada się na dalszą artystyczną drogę laureatów. Wykorzystanie możliwości, jakie dają nagrody, staje się autentyczną i inspirującą cezurą w ich karierze.

Laureatem konkursowej Nagrody Głównej został Mateusz Sarzyński, student Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Wygrana ta pozwala na skorzystanie z możliwości odbycia miesięcznej rezydencji artystycznej w Residency Unlimited i wyjazdu do światowej stolicy sztuki nowoczesnej — Nowego Jorku. Członkowie jury tak uzasadnili swój wybór: „Za bezkompromisowość, za konsekwentny rozwój niezależny od artystycznych mód, za energię pozwalającą tworzyć 300 obrazów rocznie, za samoświadomość, za to, że wie dlaczego i po co leci do Nowego Jorku.”

Laureatem Drugiej Nagrody został Jakub Danilewicz, student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Młody twórca spędzi miesiąc w Walencji w ramach rezydencji artystycznej na Universitat Politècnica de València. Przyznanie tej nagrody, jury skomentowało: „Wykorzystał swój krótki pobyt na południu Europy do wycięcia z jasnej i ciemnej strony rzeczywistości bardzo pięknego filmu. Jego prace wybiegają w przyszłość, w kierunku, z którym sztuka będzie musiała się zmierzyć.”

Po raz pierwszy przyznano również wyróżnienie, ufundowane przez organizatora konkursu – Nagrodę Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Jest nią 6-miesięczne stypendium w wysokości 12 000 zł na wykonanie projektu artystycznego o tematyce związanej z „podróżą”. Laureatem nagrody został Bruno Althamer, student warszawskiej ASP. Wybór uzasadniła Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii: „Artysta ten ujął nas swoją przemyślaną strategią mówienia o sprawach istotnych. W jego twórczości dostrzegamy zarówno dystans, jak i zaangażowanie. Artysta ten łączy również umiejętnie potrzebę żartu oraz powagi. W ten sposób otrzymujemy nową perspektywę patrzenia na rzeczywistość, która zmienia nasze dotychczasowe wyobrażenia” .

Nagroda specjalna jury przypadła w udziale Adelinie Cimochowicz, studentce Wydziału Nowych Mediów ASP w Warszawie za pracę łączącą sferę prywatną z polityczną oraz sztukę z psychoterapią. Jak uzasadniał przedstawiciel jury Sebastian Cichocki: „Komisja doceniła artystkę za to, że jej twórczość czerpie swoją siłę z wrażliwości społecznej, a kierowana emancypacyjnym impulsem artystka używa sztuki do zmiany rzeczywistości społecznej ignorując granice pomiędzy sztuką i aktywizmem. Jest przedstawicielką młodej generacji artystek, które traktują swoją twórczość jako obywatelską powinność czerpiąc z tradycji awangardy XX wieku i poważnie traktując nasycenie pracy zawodowej i codziennych czynności artystyczną wyobraźnią.”

Oprócz nagród stypendialnych i rezydencyjnych przyznano także Nagrodę Specjalną, której fundatorem jest Piotr M. Śliwicki, prezes Grupy ERGO Hestia. Jej laureatką została Joanna Kunert z ASP w Krakowie. Nagroda obejmuje zlecenie na artystyczną interpretację raportu rocznego z działalności firmy. Podczas wczorajszego wernisażu zaprezentowano efekt takiej współpracy z zeszłoroczną laureatką Nagrody Specjalnej, Agnieszką Mastalerz, którą zainspirował temat marzeń sennych. Współpraca ta przyjęła dwie równoległe formy: pierwsza to publikacja pt. „Poznanie. Trajectory of bodies”, opisująca wyniki finansowe Grupy ERGO Hestia za rok 2017 oraz proces działania artystycznego przeprowadzonego z udziałem pracowników ERGO Hestii. Druga to realizacja artystyczna pt. „Trajectory of bodies”, która pokazuje ideę akcji performatywnej i koncentruje się na tym, co nieprzewidywalne i nie podlega kontroli.

Tegorocznemu przeglądowi najciekawszych propozycji twórczych 25 finalistów konkursu APH towarzyszą także bezpłatne wydarzenia specjalne. W programie wydarzeń towarzyszących znajdują się oprowadzania kuratorskie odpowiadające na potrzeby różnych grup odbiorców. I tak, 26 czerwca o godz. 18.30 organizowane jest oprowadzanie po wystawie z audio deskrypcją dla osób niedowidzących i niewidzących. Natomiast 30 czerwca odbędą się 2 oprowadzania: pierwsze – o godz. 11.00 z jurorką konkursu, Bogną Świątkowską; drugie – o godz. 13.00 dla osób niesłyszących z tłumaczem fonicznym (język polski). We wtorki – 26 czerwca i 3 lipca, w godz. 15.00 – 17.00, wystawę mogą zwiedzać komfortowo osoby z nadwrażliwościami sensorycznymi. W Muzeum obowiązują bowiem wtedy tzw. „ciche godziny”, podczas których nie są organizowane żadne wydarzenia publiczne ani oprowadzania dla grup, a prace emitujące głośne dźwięki i intensywne światło są wyłączone.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 26 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało 2,73 miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2017 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy ERGO Hestia

Arkadiusz Bruliński

Załączniki

pobierz [34,3 kB] aph_2105_instagram_srodek.png

aph_2105_instagram_srodek.png

pobierz [175,7 kB] Gala APH 2018_scena 2_komp.jpg

Gala APH 2018_scena 2_komp.jpg

pobierz [212,7 kB] Gala APH 2018_wernisaż 2_komp.jpg

Gala APH 2018_wernisaż 2_komp.jpg

pobierz [217,0 kB] Gala APH 2018_wernisaż 3_komp.jpg

Gala APH 2018_wernisaż 3_komp.jpg

pobierz [179,9 kB] Gala APH 2018_wernisaż 6_komp.jpg

Gala APH 2018_wernisaż 6_komp.jpg

pobierz [94,6 kB]

2018_06_26_Znamy laureatów 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii.docx