Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

ERGO Hestia liderem branży ubezpieczeniowej oraz w Top 15 najbardziej odpowiedzialnych firm w Polsce

Jakość i sposób zarządzania przez ERGO Hestię społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), inwestycje i działania na rzecz ochrony środowiska, integracji osób wykluczonych zawodowo, czy doskonalenia warunków pracy zostały docenione w XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Ranking opublikowany przez Dziennik Gazetę Prawną powstał pod merytorycznym patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland. Autorami zestawienia są prof. Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Bolesław Rok związany z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu ALK i redaktor Jarosław Horodecki. Za weryfikację odpowiedzi odpowiadała firma doradcza Deloitte.

Ocena dokonywana jest w oparciu o ankietę wypełnianą przez firmy. Kwestionariusz konkursowy zawiera pytania dotyczące czterech obszarów: odpowiedzialne prowadzenie biznesu, polityka zrównoważonego rozwoju, zarządzanie pozytywnym wpływem oraz wybrane wskaźniki odpowiedzialności. Łącznie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział 211 firm działających na polskim rynku. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami, a także jest cennym narzędziem ułatwiającym uporządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

Wśród wszystkich wyróżnionych są tylko 2 firmy ubezpieczeniowe, z których najwyżej uplasowała się ERGO Hestia. W branżowym zestawieniu razem z firmami z branży finansowej ubezpieczyciel zajął ósmą a w ogólnym rankingu trzynastą pozycję, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza awans o 12 miejsc. Za oceną ERGO Hestii stoją konkretne projekty, praktyki biznesowe i polityki składające się na Najwyższy Standard Ochrony począwszy od obsługi klientów, przez likwidację szkód po dbałość o komfortowe warunki pracy. 

- Nasz awans w Rankingu jest efektem wdrażania nowych standardów w obszarze CSR – mówi Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w ERGO Hestii. Poczynając od raportowania niefinansowego GRI, przez kolejne praktyki w obszarze etyki, różnorodności i praw człowieka, badań zaangażowania interesariuszy oraz rozwinięcia działań w zakresie i na rzecz efektywnego zarządzania wpływem firmy na otoczenie. Najwyższe miejsce wśród wszystkich firm ubezpieczeniowych jest odzwierciedleniem naszego kompleksowego zaangażowania w większość badanych obszarów społecznej odpowiedzialności. To zdecydowanie wyróżnia nas na rynku ubezpieczeniowym. Realizację naszej misji wyrażonej jako Najwyższy Standard Ochrony rozumiemy szeroko również jako odpowiedzialnie prowadzony biznes. Innowacyjna pomoc poszkodowanym po wypadkach, integracja osób wykluczonych zawodowo, profilaktyka zdrowotna wśród pracowników, czy stałe doskonalenie warunków pracy to tylko niektóre z obszarów, które rozwijamy i będziemy rozwijać w przyszłości – zapewnia Mario Zamarripa.

– W Rankingu Odpowiedzialnych Firm badamy jakość systemów zarządzania CSR, nagradzając te firmy, które w dojrzały sposób podchodzą do systematycznej zmiany sposobu swojego działania – mówi prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, współautor Ekosystemu Pozytywnego Wpływu. – Największe firmy na polskim rynku, które znalazły się w tegorocznej edycji Rankingu wprawdzie powoli, dzięki „wirusowi CSR”, zmieniają swoje produkty i usługi, ale z pewnością wiele jeszcze czasu upłynie, zanim zasady zrównoważonego rozwoju staną się podstawą biznesu. To właśnie współpraca tych firm ze startupami pozytywnego wpływu może przyśpieszyć i wzmocnić tę przemianę i radykalnie podnieść poziom rzeczywistej odpowiedzialności wszystkich podmiotów na rynku – dodaje prof. Bolesław Rok.

Ranking Odpowiedzialnych Firm (ROF) to jedyne zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). W tym roku organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerami merytorycznymi są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland. Za weryfikację odpowiada Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.

Pierwsze miejsce w XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm zajęła firma Polpharma. Kolejne pozycje na podium zajęły firmy Schenker oraz Polska Grupa Energetyczna.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 26 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało 2,73 miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2017 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Kontakt

Rzecznik Prasowy

Marcin Żebrowski

Załączniki

pobierz [40.0 kB] Logo ROF.png

Logo ROF.png