Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Rzeczywistość zadaje każdemu te same pytania. Rozpoczęła się 18. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Aktywność na polu sztuki łączy się nie tylko z działaniami twórczymi, ale też z różnorodnymi oczekiwaniami i wyzwaniami. W tym właśnie kontekście rozpoczyna się 18. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, która jest okazją do szerszej dyskusji na temat współczesnej kondycji artysty i odbiorcy, zmagających się coraz częściej ze zmienną, niepewną i niejednoznaczną rzeczywistością. Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku wszystkich wydziałów i kierunków artystycznych polskich uczelni.

Najnowsza, 18. odsłona konkursu Artystyczna Podróż Hestii (APH) zwraca uwagę na rzeczywiste problemy zarówno młodych twórców, ale też i odbiorców, którzy funkcjonują w świecie nieustannych akcji i reakcji, krytyki oraz mniej lub bardziej ryzykownych posunięć. Z perspektywy rozpoczynających dopiero swoją artystyczną drogę studentów, udział w konkursie APH staje się w ten sposób milowym krokiem w mierzeniu się z naturalnym poczuciem niepewności. To też jedna z wielu dróg stawania się artystą.

Zainteresowani konkursem studenci, tworzący prace w obszarach: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance, już mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii przez specjalny panel na stronie internetowej www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs. Przed uczestnikami 18. edycji konkursu APH stoi szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w dwóch prężnych ośrodkach rezydencyjnych: Nowym Jorku i Wilnie. Ponadto, jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia.

- W rozpoczynającej się edycji konkursu kładziemy nacisk na pokazanie rzeczywistości świata sztuki, na potrzebę zadawania pytań o kondycję artysty i odbiorcy we współczesnym świecie. Pytania te nie są łatwe, ale są pretekstem do merytorycznej dyskusji na temat postaw, doświadczeń i obaw, z jakimi borykamy się dzisiaj wszyscy, bez względu na profesję, w jakiej się rozwijamy. Artyści mają bowiem takie same problemy, jak my wszyscy a przemyślany proces twórczy jest takim samym wyzwaniem, jak realizacja konceptu biznesowego czy też rozwój ścieżki zawodowej każdego z nas. W naszym konkursowym przesłaniu chcemy podkreślić i docenić starania uczestników – młodych twórców, że mimo ryzyka chcą zostać artystami – tłumaczy Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

To, co wyróżnia konkurs APH spośród wielu innych konkursów artystycznych, to skupienie uwagi oraz zainteresowanie się działaniami młodych twórców, którzy jeszcze nie opuścili murów uczelni. Istotną korzyścią dla uczestników jest także ocena pozaakademicka, jakiej poddane są ich prace. Finaliści i laureaci konkursu APH wybierani są bowiem w kilkuetapowym głosowaniu jury, w którego skład wchodzą uznane autorytety na polskiej scenie sztuki współczesnej. Wspierając niezależne poszukiwania twórcze studentów, organizator konkursu – Fundacja Artystyczna Podróż Hestii – zachęca w ten sposób do budowania własnej drogi artystycznej. Warto tutaj podkreślić, że konkurs APH to nie tylko formuła profesjonalnej selekcji i wyboru. To także rozbudowany program spotkań z publicznością, dialogu artysty z odbiorcą i łączenia różnych środowisk na polu sztuki. Każda z konkursowych wystaw finałowych pokazuje najbardziej aktualne problemy i tematy ważne dla najmłodszej generacji artystów. W ten sposób perspektywa patrzenia na rzeczywistość przez młodych twórców inspiruje publiczność do własnych poszukiwań.

Mecenasem konkursu APH jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia a ugruntowana pozycja inicjatywy to zasługa wieloletnich partnerów instytucjonalnych, z którymi współpracuje Fundacja. Są to uczelnie artystyczne w całej Polsce, Residency Unlimited w Nowym Jorku, centrum rezydencyjne Rupert w Wilnie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie odbywają się wystawy finalistów. W efekcie, przez kilkanaście lat trwania konkursu stworzono kolekcję składającą się z ponad 40 dzieł;  zrealizowano również 28 rezydencji artystycznych w Nowym Jorku i Walencji, 43 wystawy indywidualne oraz zbiorowe w całym kraju.

 

Skład jury:

Piotr M. Śliwicki – przewodniczący jury, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA;

Nathalie Anglès – kuratorka i krytyczka sztuki, dyrektor Residency Unlimited w Nowym Jorku;

Sebastian Cichocki – kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;

Jarosław Fliciński – artysta;

Magdalena Kąkolewska - prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii;

Paweł Sosnowski – krytyk, kurator, Fundacja i Galeria Propaganda;

Michał Suchora – kurator, Galeria BWA Warszawa;

Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Bęc Zmiana;

Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, dyrektor Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego - oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

Harmonogram 18. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii:

13 listopada 2018: start konkursu i otwarcie panelu zgłoszeń;

10 lutego 2019: zamknięcie panelu zgłoszeń i rozpoczęcie obrad jury;

Do 22 marca 2019: ogłoszenie nazwisk finalistów konkursu;

6 – 19 maja 2019: wystawa finałowa w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;

17 maja 2019: ogłoszenie nazwisk laureatów podczas gali finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 26 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało 2,73 miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2017 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy ERGO Hestia

Arkadiusz Bruliński

Załączniki

pobierz [269,4 kB] 18 edycja konkursu APH.jpg

18 edycja konkursu APH.jpg

pobierz [28,4 kB]

2018_11_16_Rusza konkurs Artystycznej Podróży Hestii.docx