Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

ERGO Hestia najwyżej oceniona przez brokerów ubezpieczeniowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował „Raport o stanie rynku brokerskiego w 2017 roku”. Przedstawiono w nim oceny, jakie brokerzy wystawili ubezpieczycielom. Podobnie jak w ubiegłym roku najlepiej oceniono jakość usług świadczonych przez ERGO Hestię.

- Wszystkie nasze działania koncentrują się wokół Najwyższego Standardu Ochrony. Jednym z wymiarów tego zobowiązania jest jakość współpracy, którą tworzymy z brokerami ubezpieczeniowymi. Ocena, której dokonali pośrednicy, utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Dziękujemy i jednocześnie zobowiązujemy się do dalszego podnoszenia standardów. W 2019 roku będziemy doskonalić oferowane produkty korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych - powiedział Marcin Dębicki, Dyrektor Zarządzający w Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych ERGO Hestii.

Opublikowane wyniki badania to subiektywna ocena brokerów dotycząca jakości współpracy z ubezpieczycielami. Pośrednicy oceniali jakość współpracy na skali od 1 do 5 punktów. Wyniki wszystkich towarzystw znalazły się w przedziale od 3,8 do 4,2 punktów. 

Wybór brokerów nie zaskakuje, ponieważ w tym roku ERGO Hestia zaprezentowała nową ofertę rozwiązań dla klientów korporacyjnych, która pozwala przewidywać zagrożenia i im zapobiegać.

- Celem tych działań jest minimalizacja ryzyka wystąpienia szkody. Dziś ubezpieczyciel jest doradcą przedsiębiorcy w zakresie zarządzania ryzykiem – nie tylko po szkodzie, ale zarówno przed jej wystąpieniem - podkreśla Marcin Dębicki.

Sprawozdanie przygotowane przez Urząd KNF dotyczy brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych prowadzących działalność na podstawie zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji wydanych do dnia 31 grudnia 2017 roku i wpisanych do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Ogólna liczba brokerów biorących udział w badaniu wyniosła 1416.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 26 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało 2,73 miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2017 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy ERGO Hestia

Arkadiusz Bruliński

Załączniki

pobierz [58,6 kB]

2018_12_11_ERGO Hestia najwyżej oceniona przez brokerów ubezpieczeniowych.docx