Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

ERGO Hestia najwyżej oceniona przez brokerów ubezpieczeniowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował „Raport o stanie rynku brokerskiego w 2017 roku”. Przedstawiono w nim oceny, jakie brokerzy wystawili ubezpieczycielom. Podobnie jak w ubiegłym roku najlepiej oceniono jakość usług świadczonych przez ERGO Hestię.

- Wszystkie nasze działania koncentrują się wokół Najwyższego Standardu Ochrony. Jednym z wymiarów tego zobowiązania jest jakość współpracy, którą tworzymy z brokerami ubezpieczeniowymi. Ocena, której dokonali pośrednicy, utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Dziękujemy i jednocześnie zobowiązujemy się do dalszego podnoszenia standardów. W 2019 roku będziemy doskonalić oferowane produkty korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych - powiedział Marcin Dębicki, Dyrektor Zarządzający w Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych ERGO Hestii.

Opublikowane wyniki badania to subiektywna ocena brokerów dotycząca jakości współpracy z ubezpieczycielami. Pośrednicy oceniali jakość współpracy na skali od 1 do 5 punktów. Wyniki wszystkich towarzystw znalazły się w przedziale od 3,8 do 4,2 punktów. 

Wybór brokerów nie zaskakuje, ponieważ w tym roku ERGO Hestia zaprezentowała nową ofertę rozwiązań dla klientów korporacyjnych, która pozwala przewidywać zagrożenia i im zapobiegać.

- Celem tych działań jest minimalizacja ryzyka wystąpienia szkody. Dziś ubezpieczyciel jest doradcą przedsiębiorcy w zakresie zarządzania ryzykiem – nie tylko po szkodzie, ale zarówno przed jej wystąpieniem - podkreśla Marcin Dębicki.

Sprawozdanie przygotowane przez Urząd KNF dotyczy brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych prowadzących działalność na podstawie zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji wydanych do dnia 31 grudnia 2017 roku i wpisanych do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Ogólna liczba brokerów biorących udział w badaniu wyniosła 1416.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 26 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało 2,73 miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2017 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Kontakt

Biuro Komunikacji

Wiktor Miliszewski

Załączniki

pobierz [58.6 kB]

2018_12_11_ERGO Hestia najwyżej oceniona przez brokerów ubezpieczeniowych.docx