Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

ERGO Hestia wyróżniona tytułem Etycznej Firmy

W połowie marca redakcja Pulsu Biznesu przyznała ERGO Hestii tytuł Etycznej Firmy. To wyróżnienie nadawane polskim instytucjom działającym zgodnie z zasadami etycznego biznesu i stosującym najlepsze praktyki. Z rąk członków kapituły konkursu oraz Grzegorza Nawackiego, redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, wyróżnienie odebrał Mario Zamarripa, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestii.

- Znaleźliśmy się w gronie firm, które w 2018 roku w kompleksowy i systemowy sposób prowadziły działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu  - mówi Mario Zamarripa. - Dla ERGO Hestii etyczne postępowanie to sposób prowadzenia biznesu, który ma na celu zapewnienie najwyższego standardu obsługi przy jednoczesnej realizacji misji Grupy ERGO Hestia, którą jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa. Jest to możliwe - dodaje Mario Zamarripa – ponieważ nasza Grupa jest stabilna i bezpieczna, a jej działania są w pełni przejrzyste. Wierzymy, że kształtowanie biznesu etycznego, profesjonalnego, bezpiecznego i świadomego odpowiedzialności za rolę, jaką pełni w wymiarze ekonomicznym oraz społecznym, to nasze wspólne zadanie i wyzwanie, któremu winniśmy sprostać.

Tytuł Etycznej Firmy może zdobyć jedynie organizacja, która spełnia bardzo rygorystyczne kryteria. Ubezpieczyciel został oceniony między innymi
za strukturę programu zarządzania etyką, system zgłaszania nieprawidłowości i sposoby weryfikacji zgłoszeń, szkolenia i komunikację, zarządzanie ryzkiem nadużyć oraz udział firmy w programach i inicjatywach takich, jak „Standard Etyki w Polsce” przy współpracy z UN Global Compact.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA powstało 26 lat temu i w warunkach wolnorynkowej gospodarki rozwinęło się do jednego z trzech największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia wielokrotnie wyznaczała kierunki rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i zdobywała uznanie klientów oraz partnerów biznesowych dzięki innowacyjności i wysokiej jakości likwidacji szkód.

Grupie zaufało 2,73 miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2017 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Głównym akcjonariuszem Spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy ERGO Hestia

Arkadiusz Bruliński