Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Oświadczenie ERGO Hestii ws. naruszenia danych osobowych

Informujemy, że w ERGO Hestii nie doszło do wycieku danych. Wyjaśniamy, że w dniu 12 lutego nasz agent Unilink SA poinformował nas, że stwierdził nieautoryzowane usunięcie bazy logów, zawierających dane osobowe, ze swojego systemu  informatycznego. Usunięte logi dotyczą mniej niż 1% Klientów ERGO Hestii. Na chwilę obecną nie ma żadnych dowodów, że dostęp do danych  osobowych uzyskała osoba nieuprawniona.  Niemniej jednak w trosce o interes naszych Klientów zdecydowaliśmy się powiadomić  o tym zdarzeniu osoby, których dane znajdowały się w bazie logów. Potencjalne negatywne konsekwencje dla osób zostały opisane w przesłanym zawiadomieniu.

O naruszeniu danych zostały powiadomione odpowiednie organy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz policja.

Nasi Klienci zostali poinformowani, że naruszenie może skutkować powstaniem szkód majątkowych lub niemajątkowych takich jak: utrata kontroli nad danymi, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, strata finansowa. Zwróciliśmy uwagę na  zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu, zasugerowaliśmy założenie konta w systemie informacji kredytowej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej oraz zgłoszenie faktu naruszenia danych właściwym organom ścigania np. policji czy prokuratury w celu zapobieżenia „kradzieży tożsamości”.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Niemal od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym produkty i usługi ubezpieczeniowe najwyższej jakości. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od początku jej funkcjonowania jest Piotr Maria Śliwicki.

 

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy ERGO Hestia

Marcin Dybuk

Załączniki

pobierz [51.8 kB]

ERGO Hestia oświadczenie 19_02_2020.docx