Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Z odpadów robimy… biżuterię. ERGO Hestia laureatem konkursu Stena Circular Economy Award

Grupa ERGO Hestia została laureatem III edycji konkursu Stena Circular Economy Award. Ubezpieczyciel został doceniony między innymi za ponowne wykorzystanie części odpadów.

Konkurs ma na celu promocję idei gospodarki cyrkularnej i wynikających z niej korzyści. Wyróżnione zostały projekty, które kierują się założeniami Gospodarki Obiegu Zamkniętego, polegającej na wytwarzaniu nowych rzeczy z zużytych materiałów. ERGO Hestia została doceniona za działania upcyklingowe (forma przetwarzania odpadów, w wyniku której powstaje zupełnie nowy produkt).

Wiele zastosowań odpadów

ERGO Hestia dysponuje niepotrzebnymi materiałami lub zepsutymi częściami, które trafiają do niej np. w trakcie procesu likwidacji szkód. Aby je w jakiś sposób wykorzystać, spółka współpracuje z wykonawcami produktów upcyklingowych. I tak z odpadów powstają m.in. biżuteria, materiałowe etui na sprzęt elektroniczny, gadżety podarunkowe czy nawet meble, które są używane w siedzibie firmy.

Spółka zorganizowała również wewnętrzne warsztaty z upcyklingu, podczas których jej pracownicy sami wytwarzali produkty z odpadów. W ten sposób ze sprzętu elektronicznego powstawały między innymi wisiorki czy pierścionki.

Zmniejszyć wpływ na środowisko

Działania z zakresu upcyklingu mają na celu minimalizowanie wpływu ERGO Hestii na środowisko naturalne poprzez wprowadzanie odpowiednich procedur dotyczących recyklingu, ekoprojektowania, odzyskiwania surowców i materiałów oraz ich dalszego przetwarzania. Dzięki temu produkty zyskują̨ nowe życie lub tworzone są̨ całkowicie nowe przedmioty na bazie materiałów, które inni wyrzuciliby do śmieci.

ERGO Hestia, poprzez współpracę ze startupami, wspiera również mniejsze podmioty gospodarcze i rozwój rozwiązań́ proekologicznych. Wszystkie te działania wynikają̨ bezpośrednio z Polityki Środowiskowej Spółki.

Projekt, który wdrożyła ERGO Hestia:

W projekt zaangażowana jest m.in. Spółdzielnia Uczniowska z Gdańska czy platforma dekoeko.com, która jest pośrednikiem w kontaktach pomiędzy ERGO Hestią a projektantami, wykonującymi produkty z odpadów, oraz organizacjami odzysku i recyklingu, które poddają̨ odpady wspomnianym procesom przetwarzania.

Firma planuje rozszerzyć platformę̨ współpracy między podmiotami, gdzie firmy będą mogły w łatwy sposób udostępniać odpady, zwiększając tym samym zasięg i wpływ projektu na środowisko, zgodnie z zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Niemal od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym produkty i usługi ubezpieczeniowe najwyższej jakości. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od początku jej funkcjonowania jest Piotr Maria Śliwicki.

 

Kontakt

Biuro Komunikacji

Wiktor Miliszewski

Załączniki

pobierz [617.8 kB] Upcykling w ERGO Hestii.jpg

Upcykling w ERGO Hestii.jpg

pobierz [626.8 kB] Upcykling w ERGO Hestii2.jpg

Upcykling w ERGO Hestii2.jpg

pobierz [526.0 kB] Upcykling w ERGO Hestii3.jpg

Upcykling w ERGO Hestii3.jpg

pobierz [32.5 kB] Upcykling w ERGO Hestii4.jpg

Upcykling w ERGO Hestii4.jpg

pobierz [116.3 kB] Upcykling w ERGO Hestii5.jpg

Upcykling w ERGO Hestii5.jpg

pobierz [54.3 kB]

ERGO_Hestia_Laureatem_Konkursu_Stena_Circular_Economy Award_15042020.docx