Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Aż 305 osób weźmie udział w 19. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii

W czwartek 30 kwietnia zakończył się pierwszy etap 19. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Ponad trzysta młodych artystów i artystek zdecydowało się pokazać swój wycinek rzeczywistości i zgłosić prace do konkursu. Propozycje nadesłali studenci IV i V roku kierunków artystycznych prowadzonych na wszystkich polskich uczelniach.

Teraz czas na drugi etap konkurs. Poznamy w nim finalistów. To właśnie ich prace zobaczymy na jesiennej wystawie finałowej w Muzeum nad Wisłą, filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

To, co naprawdę ważne

Trwająca obecnie 19. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, ze względu na towarzyszące jej okoliczności, okazała się być wyjątkowa. Organizatorzy postawili pytanie o obraz współczesnej rzeczywistości, w której z przesytu bodźców i wszechobecnego szumu informacyjnego każdy z nas usiłuje odsiać to, co naprawdę ważne, znaczące, nasze własne. Na co, w dobie nadmiaru i chaosu, skierować soczewkę naszych wyborów? Trwająca od wielu tygodni niecodzienna sytuacja przymusowej izolacji – dla jednych niezwykle trudna, innym zaś pozwalająca wyciszyć się i skupić na pracy twórczej – dała młodym artystkom i artystom jeszcze więcej sposobności do przemyślenia, pogłębienia, a nawet przewartościowania własnych poszukiwań tak w obrębie sztuki, jak również innych sfer życia.

Różne formy sztuki

Prace zgłoszone do 19. edycji konkursu prezentują całe spektrum technik i mediów: od tradycyjnego malarstwa czy rzeźby, przez fotografię i wideo, aż po złożone instalacje czy dokumentacje konceptualnych działań performatywnych. Równie szeroki jest przekrój podejmowanych tematów, zarówno zaangażowanych społecznie czy politycznie, jak i bardzo osobistych, intymnych i kameralnych. W ten sposób, równolegle z konkursem, powstaje przestrzeń na dyskusję o współczesnej kondycji artysty, lecz również odbiorcy. Przed obiema stronami dzisiejszego obiegu sztuki pojawiły się nieznane wcześniej trudności i wyzwania – ale może także nowe możliwości? W tym kontekście ciekawym jest fakt, że dla rozpoczynających dopiero swoją artystyczną drogę studentów i studentek, udział w konkursie APH staje się istotnym krokiem w mierzeniu się z naturalnym poczuciem niepewności.

Szansa dla młodych artystów

Przed wszystkimi uczestni(cz)kami 19. edycji konkursu APH stoi teraz szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w jednym z dwóch cenionych ośrodków rezydencyjnych: Nowym Jorku i Wilnie. Doskonale rozumiemy, że podróże są obecnie niemożliwe – poczekamy z realizacją nagrody do czasu, gdy będzie to bezpieczne. Ponadto, jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia. Ogłoszenie nazwisk laureatów i laureatek konkursu planowane jest na 18 września, podczas Gali Finałowej w warszawskim Muzeum nad Wisłą.

ERGO Hestia jest Mecenasem konkursu APH, zaś ugruntowana pozycja inicjatywy to zasługa wieloletnich partnerów instytucjonalnych, z którymi Fundacja APH współpracuje. Są to uczelnie artystyczne w całej Polsce, Centrum Sztuki i Edukacji RUPERT w Wilnie, Residency Unlimited w Nowym Jorku oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie odbywają się wystawy finalistów. W efekcie, przez kilkanaście lat trwania konkursu stworzono kolekcję składającą się z ponad 50 dzieł. Zrealizowano również 31 rezydencji artystycznych w Nowym Jorku, Walencji i Wilnie oraz ponad 50 wystaw indywidualnych i zbiorowych w całym kraju.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Niemal od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym produkty i usługi ubezpieczeniowe najwyższej jakości. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od początku jej funkcjonowania jest Piotr Maria Śliwicki.

***

Informacja o konkursie Artystyczna Podróż Hestii

Artystyczna Podróż Hestii to konkurs powołany do życia w 2002 roku, zgodnie z ideą Piotra M. Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia, mecenasa sztuki. Poprzez swoje działania sopocki ubezpieczyciel upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowisku biznesowym. Fundacja i prowadzony przez nią konkurs daje młodym artystom możliwość pokazania się w polskim oraz międzynarodowym środowisku artystycznym, a także jest silną inspiracją do dalszego rozwoju.

W pierwszych latach projekt realizowano w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 2009 ERGO Hestia – obecnie poprzez Fundację – współpracuje ze wszystkimi uczelniami artystycznymi działającymi na terenie Polski. Rokrocznie jury składające się z artystów, kuratorów i galerzystów wyłania dwie najciekawsze osobowości artystyczne spośród zgłaszających się studentów czwartego i piątego roku wydziałów artystycznych uczelni polskich. Laureaci uzyskują możliwość odbycia rezydencji artystycznej w renomowanych ośrodkach: Residency Unlimited w Nowym Jorku, UPV Universitat Politècnica de València w Hiszpanii (w latach 2008-2017) a obecnie w centrum rezydencyjnym Rupert w Wilnie. Od 2014 roku uczestnicy konkursu starają się także o Nagrodę Specjalną Prezesa Grupy ERGO Hestia, Piotra M. Śliwickiego (Fundator Nagrody Specjalnej). Nagrodą jest współpraca przy projekcie koncepcji wizualnej Raportu Rocznego Grupy ERGO Hestia na warunkach komercyjnych.

Kontakt

Biuro Komunikacji

Wiktor Miliszewski

Załączniki

pobierz [65,7 kB] 19. edycja konkursu APH.png

19. edycja konkursu APH.png

pobierz [55,5 kB]

07052020_ERGO_Hestia_305_osób_w_konkursie_APH.docx