Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

ERGO Hestia wiceliderem w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm w Polsce

Grupa ERGO Hestia druga wśród wszystkich firm w Polsce w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Druga także w kategorii „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy” i po raz kolejny została najlepszym ubezpieczycielem. Wynik ten w kategorii generalnej jest lepszy od tego sprzed roku, w którym firma zajęła trzecią pozycję. - Odbieram to wyróżnienie w imieniu blisko trzech tysięcy Hestian - powiedział Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w ERGO Hestii podczas uroczystości online.  

 

Ranking Odpowiedzialnych Firm (ROF) to uznane zestawienie przedsiębiorstw podejmujących najważniejsze wyzwania społeczne i środowiskowe w systematyczny sposób. Inicjatywa zwraca uwagę na istotną rolę zrównoważonego zarządzania i bada poziom zaawansowania działań, prowadzonych przez polskie firmy w tym zakresie.

- Czas pandemii to czas refleksji. 2020 rok pokazuje nam, jak ważne są działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu. W ostatnich miesiącach nabrały one jeszcze większego znaczenia – podkreśla Mario Zamarripa.

Organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub, a partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację odpowiadała firma Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.

Potwierdzenie słusznego kierunku

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w czwartek, 4 czerwca, podczas konferencji „Pozytywny biznes w Polsce. Pasja, innowacje i odpowiedzialność” transmitowanej online na kanale YouTube i facebookowym profilu organizatora.

- Nasza pozycja w rankingu jest potwierdzeniem, że to co robimy w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju nie jest przypadkowe. Ranking ocenia 44 obszary organizacji w zakresie etyki, zrównoważonego zarządzania, pozytywnego wpływu inicjatyw oraz wskaźniki odpowiedzialności m.in. w obszarach ochrony klimatu, emisji CO2, Gospodarki Obiegu Zamkniętego, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, wolontariatu, różnorodności. To pokazuje, że dobrze realizujemy naszą strategię, która uwzględnia cele Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i jest to zauważane przez organy zewnętrzne, jury oraz audytorów – mówi Mario Zamarripa.- To także dowód na to, że nasze działania społeczne, środowiskowe i etyczne zmierzają we właściwym kierunku.

Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach Zrównoważonego Rozwoju pomiędzy firmami, ocenę podejmowanych wyzwań zrównoważonego rozwoju i jest cennym instrumentem ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

Wirtualna uroczystość i Program Climate Leadership

Przed prezentacją tegorocznych wyników Rankingu Odpowiedzialnych Firm uczestnicy mogli wysłuchać panelu dyskusyjnego z udziałem ERGO Hestii, poświęconego pierwszej edycji innowacyjnego projektu Climate Leadership. To program zrzeszający firmy, które są świadome swojej roli w procesie osiągania neutralności klimatycznej i potrafią dostrzec w zmianie szansę na rozwój. Celem programu jest wsparcie systematycznego wdrażania rzeczywistych zmian w ofercie rynkowej największych firm – nowe produkty/usługi, zmiana istotnych cech oferowanych produktów/usług, zmiana procesu wytwarzania, zmiany w łańcuchu dostaw – będących odpowiedzią na kryzys klimatyczny i związane z nim zagrożenia. ERGO Hestia jest jedynym ubezpieczycielem i jedną z 10 firm, które dołączyły do inicjatywy Climate Leadership zorganizowanej przez UNEP-GRID przy współpracy z UN Environment (więcej informacji na stronie programu http://climateleadership.pl/)/

Dobre praktyki stosowane od lat

ERGO Hestia od lat konsekwentnie wspiera działania na rzecz ochrony środowiska wprowadzając zmiany wewnątrz firmy i w jej otoczeniu. Do najważniejszych projektów pozytywnie ocenionych w tym roku trzeba zaliczyć politykę środowiskową, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego i dostosowanie do wymogów EMAS, praktyki w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego i upcyklingu, plan redukcji emisji CO2, jak również działania w zakresie zrównoważonego transportu i mobilności m.in. promocję dojazdów do pracy rowerem, komunikacją miejską, carpooling oraz program „Rower na zawsze”. Ten ostatni pozwala klientowi lub poszkodowanemu dokonać wyboru pomiędzy autem zastępczym na czas naprawy pojazdu, a rowerem KROSS lub Le Grand, który już na zawsze zostanie jego własnością.

Dodatkowo likwidatorzy mobilni ERGO Hestii wykorzystują flotę samochodów hybrydowych, a pobliżu siedziby głównej ubezpieczyciela powstał park i pasieka z 600 tysiącami pszczół. Co więcej, firma od 5 lat funduje nagrodę EKO HESTIA SPA, gdzie honoruje najbardziej proekologiczne projekty wdrożone w polskich uzdrowiskach. To tylko część inicjatyw, które przyczyniają się do obniżenia emisji dwutlenku węgla.  

Nie można też pominąć działań społecznych jak wolontariat, inicjatyw dla klientów i kontrahentów szczególnie zagrożonych marginalizacją społeczną, partnerstwa międzysektorowego i współpracy ERGO Hestii z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP) oraz Fundacją Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia. CPOP jest prekursorem kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej dla osób ciężko poszkodowanych w wypadkach. Zaś misją Fundacji Integralia jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej.

Innym przykładem aktywnego udziału ubezpieczyciela w życiu społecznym jest aktywne uczestnictwo w zwalczaniu zagrożenia epidemiologicznego. Firma zorganizowała akcję #MuremZaRatownikami, w ramach której zakupiła pełnotwarzowe maski oraz filtry o wartości miliona złotych. Tym samym zwróciła uwagę na potrzeby ratowników, którzy stanęli na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. ERGO Hestia zapewniła również pełne wsparcie klientom, pośrednikom oraz pracownikom. Od początku pandemii wprowadziła wiele ułatwień oraz zaproponowała dodatkowe aktywności. Do nich należały m.in. webinaria, w ramach których najlepsi eksperci w Polsce – epidemiolodzy, ekonomiści, psycholodzy – tłumaczyli naturę i następstwo zmian wywołanych przez koronawirusa.

 

Pełne wyniki Rankingu dostępne są na stronie Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Niemal od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym produkty i usługi ubezpieczeniowe najwyższej jakości. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od początku jej funkcjonowania jest Piotr Maria Śliwicki.

 

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy ERGO Hestia

Marcin Dybuk

Załączniki

pobierz [477,7 kB] ROF_ERGO Hestia_1

ROF_ERGO Hestia_1

pobierz [402,5 kB] ROF_ERGO Hestia_2.png

ROF_ERGO Hestia_2.png

pobierz [824,8 kB] ROF_ERGO Hestia_3.png

ROF_ERGO Hestia_3.png

pobierz [59,6 kB]

04062020_ERGO_Hestia_wiceliderem_Rankingu_Odpowiedzialnego_Biznesu.docx