Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

ERGO Hestia pierwszym ubezpieczycielem z dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń otrzymało zgodę Ministerstwa Cyfryzacji na korzystanie z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Grupa ERGO Hestia jest tym samym pierwszym ubezpieczycielem w Polsce, który ma dostęp do bazy danych.

Zgoda na korzystanie z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów została uzyskana dzięki współpracy ERGO Hestii z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Docelowo doprowadzi ona do uproszczenia procesu sprzedaży, przy jednoczesnym wzbogaceniu informacji o pojeździe. Bazując jedynie na numerze rejestracyjnym lub VIN, część danych będzie uzupełniana automatycznie, co dodatkowo zminimalizuje ryzyko błędów.

– Zakładamy, że wraz z dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów, otrzymamy narzędzie upraszczające proces zakupowy i wzbogacające taryfikację o nowe informacje, dostępne jak dotąd jedynie w formie deklaratywnej – mówi Rafał Czuba, szef Działu Rozwoju Pricingu w ERGO Hestii. – Będziemy mieli szczegółowy dostęp do informacji o przebiegu pojazdu, dacie rejestracji, aktualności badań technicznych i innych. Będziemy także w stanie podpowiadać i walidować posiadane informacje o pojeździe, co doprowadzi do polepszenia jakości zbieranych danych – wyjaśnia.

Uzyskanie zgody nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. To on umożliwia dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zgoda ministerstwa poprzedzona była wieloma testami przeprowadzonymi wspólnie przez ERGO Hestię i UFG.

– Cieszymy się, że Ministerstwo Cyfryzacji otwiera ewidencję pojazdów na potrzeby całego rynku ubezpieczeniowego. Szczególne podziękowania za współpracę kierujemy do ekspertów departamentu odpowiedzialnego bezpośrednio za CEP. Naszą rolą, jako organizacji wspierającej rynek ubezpieczeń, jest zarówno pomoc w obszarze IT, jak i dzielenie się wiedzą na temat spełnienia warunków formalnych i uzyskania zgody na dostęp. Dziękuję przedstawicielom ERGO Hestii za ich wiedzę i zaangażowanie wykazane w tym projekcie – powiedział Roman Kusyk, dyrektor departamentu rozwoju i zarządzania projektami w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Niemal od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym produkty i usługi ubezpieczeniowe najwyższej jakości. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od początku jej funkcjonowania jest Piotr Maria Śliwicki.

Kontakt

Biuro Komunikacji

Wiktor Miliszewski

Załączniki

pobierz [52,9 kB]

12082020_ERGO_Hestia_CEP.docx

pobierz [12,2 MB] Siedziba ERGO Hestia_3.jpg

Siedziba ERGO Hestia_3.jpg