Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Rusza Program Certyfikacji Sieci Agencyjnej ERGO Hestii

ERGO Hestia rusza z nowym programem Certyfikacji Sieci Agencyjnej. Dzięki uczestnictwu w projekcie pośrednicy będą mogli istotnie podnieść swoje kompetencje, usprawnić obsługę oraz dotrzeć do nowych grup klientów. Program Certyfikacji skierowany jest zarówno do agentów, jak i Osób Fizycznych Wykonujących Czynności Agencyjne.

- Stworzyliśmy program szkoleniowy, który pozwoli naszym partnerom pozyskać unikatowe na rynku uprawnienia i umiejętności -  mówi Anna Ralcewicz, dyrektor ds. szkoleń w ERGO Hestii. Zapraszamy do uczestnictwa osoby, które chcą stale doskonalić swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje. Naszym celem jest stworzenie wysoko wyedukowanej grupy doradców, którzy będą mieć dużą większą niż dotychczas decyzyjność oraz szersze możliwości w zakresie oferowania produktów ERGO Hestii – dodaje Anna Ralcewicz.

Program Certyfikacji Sieci Agencyjnej obejmuje trzy poziomy: poziom I – γ (gamma),  II – β (beta) oraz III – α (alfa). Pozytywne zakończenie każdego z nich, polegające na ukończeniu szkoleń oraz zdaniu egzaminów, zapewni otrzymanie określonych uprawnień związanych z ubezpieczeniami detalicznymi i korporacyjnymi, co w znacznym stopniu zwiększy decyzyjność pośredników ubezpieczeniowych współpracujących z ERGO Hestią. Program został zaplanowany na okres 12 miesięcy, a uzyskany Certyfikat będzie ważny przez 2 lata. Po upływie tego terminu każdy uczestnik będzie mógł go odnowić.

W ramach szkoleń zorganizowanych w poziomie γ agenci będą mogli pozyskać wiedzę m.in. z zakresu wyceny majątku, aspektów prawnych odpowiedzialności cywilnej, technicznej ocena ryzyka, cyberbezpieczeństwa, ubezpieczania sprzętu elektronicznego oraz szerzej - mienia klientów indywidualnych. Ponadto będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu technik sprzedaży ubezpieczeń́ detalicznych.

W ramach poziomu β szkolenia zostaną poświęcone ubezpieczeniom mienia, ocenie ryzyka w zakresie ubezpieczeń́ majątkowych i OC działalności, likwidacji szkód, underwritingowi w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniu sprzętu i maszyn budowlanych, termowizji, fotowoltaice, a także tzw. prospectingowi i budowaniu marki.

Poziom α to szkolenia przeznaczone dla osób, które pomyślnie zakończą szkolenia z poziomów γ oraz β oraz przejdą rozmowę rekrutacyjną. Ukończenie szkoleń na poziomie α pozwoli pośrednikowi zdobyć najwyższy poziom uprawnień.

Pierwsze szkolenia realizowane w ramach Programu Certyfikacji Sieci Agencyjnej rozpoczną się już w październiku.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Niemal od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym produkty i usługi ubezpieczeniowe najwyższej jakości. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od początku jej funkcjonowania jest Piotr Maria Śliwicki.

 

Kontakt

Biuro Komunikacji

Wiktor Miliszewski

Załączniki

pobierz [17.2 kB] ERGO_Hestia_Certyfikacja.PNG

ERGO_Hestia_Certyfikacja.PNG