Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Kilkuset twórców zgłosiło się do 20. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii

318 twórców zgłosiło się do jubileuszowej edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Z tej grupy do 7 maja zostaną wybrani finaliści, których prace pojawią się na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Z kolei 10 czerwca poznamy laureatów jubileuszowej edycji konkursu.

Tegoroczny konkurs Artystyczna Podróż Hestii bazuje na ideach tworzenia wspólnoty, budowania mostów w świecie sztuki i działania ponad podziałami – to idee, które przyświecają tegorocznej edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Grupę 318 uczestników konkursu tworzą studenci i studentki IV oraz V roku kierunków artystycznych prowadzonych na wszystkich polskich uczelniach.

W kolejnym etapie konkursu poznamy finalistów 20. edycji – to właśnie ich propozycje, razem z pracami finalistów 19. edycji, zobaczymy na czerwcowej wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Przed wszystkimi uczestniczkami i uczestnikami 20. edycji konkursu APH stoi szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w jednym z dwóch cenionych ośrodków rezydencyjnych: Nowym Jorku i Wilnie. Dodatkowo, ze względu na jubileuszowy charakter wydarzenia, pula nagród została rozszerzona o warsztaty art brandingowe w Sokołowsku – 5 laureatów i laureatek nagrody weźmie udział w wielopoziomowym doświadczeniu, pokazującym mechanizmy współpracy z zakresu sztuki i biznesu. Doskonale rozumiemy, że podróże są obecnie niemożliwe – poczekamy z realizacją nagrody do czasu, gdy będzie to bezpieczne. Ponadto, jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia.

Mecenasem konkursu APH jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, które wspiera sztukę od 1991 roku. Ugruntowana pozycja inicjatywy to także zasługa wieloletnich partnerów instytucjonalnych, z którymi Fundacja Artystyczna Podróż Hestii współpracuje. Są to uczelnie artystyczne w całej Polsce, Centrum Sztuki i Edukacji RUPERT w Wilnie, Residency Unlimited w Nowym Jorku oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie odbywają się wystawy finalistów. W efekcie, przez dziewiętnaście lat trwania konkursu stworzono kolekcję składającą się z ponad 50 dzieł;  zrealizowano również 31 rezydencji artystycznych w Nowym Jorku, Walencji i Wilnie oraz ponad 50 wystaw indywidualnych i zbiorowych w całym kraju.

W skład jury konkursu wchodzą: Piotr M. Śliwicki – przewodniczący jury, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA; Nathalie Anglès – kuratorka i krytyczka sztuki, dyrektorka Residency Unlimited w Nowym Jorku; Sebastian Cichocki – kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; Jarosław Fliciński – artysta; Magdalena Kąkolewska – prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii; Paweł Sosnowski – krytyk, kurator, Fundacja i Galeria Propaganda; Michał Suchora – kurator, Galeria BWA Warszawa; Bogna Świątkowska – prezeska Fundacji Bęc Zmiana; Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, dyrektor Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego - oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu Artystyczna Podróż Hestii.

***
Kontakt dla mediów:

Maja Wolniewska

telefon: +48 883-535-151

e–mail: maja.wolniewska@fundacjaaph.pl

Anna Palacz-Brzezińska

telefon: +48 665-382-430

e–mail: anna.palacz@fundacjaaph.pl

***

Informacja o Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działa na rzecz promocji młodych artystów polskich, między innymi poprzez organizowanie co roku ogólnopolskiego konkursu Artystyczna Podróż Hestii dla studentów IV i V roku wydziałów artystycznych wszystkich polskich uczelni. Fundacja rozwija również wielopłaszczyznowy projekt art brandingowy, prowadząc edukacyjny portal wiedzy (un)commonground.pl i organizując pierwszą na świecie konferencję poświęconą współpracy sztuki i biznesu. W ten sposób realizuje konkretne działania edukacyjne, angażując na polu sztuki różne środowiska.

Fundacja wspiera także rozwój finalistów i laureatów konkursu APH poprzez prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w największych ośrodkach kultury w Polsce oraz poprzez działania sprzyjające nabywaniu prac finalistów do prywatnych kolekcji. Sprzyja temu realizowana przez Fundację APH idea „podróżującej kolekcji”. To rozrastający się z każdą nową edycją konkursu zbiór, który nie stygnie w klimatyzowanych ścianach magazynu, ale wyrusza cyklicznie w podróż po całej Polsce, odwiedzając galerie i muzea w mniejszych i większych miastach. Tak więc już nie tylko utalentowani studenci wyjeżdżają w świat. Swoją podróż odbywają również ich prace. A swoistą „podróżą” dla widzów staje się kontakt z twórczością młodych. Największym walorem wszystkich  pokazywanych obiektów jest ich różnorodność – zarówno w sensie formalnym, ale też treściowym.

Prace artystów nagradzanych w konkursie Artystyczna Podróż Hestii oraz finalistów poszczególnych edycji można oglądać cyklicznie w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestii przy ul. Kostrzewskiego 1. Pawilon Sztuki to artystyczny showroom w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA.

***

Informacja o konkursie Artystyczna Podróż Hestii

Artystyczna Podróż Hestii to konkurs powołany do życia w 2002 roku, zgodnie z ideą Piotra M. Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia, mecenasa sztuki. Poprzez swoje działania sopocki ubezpieczyciel upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowisku biznesowym. Fundacja i prowadzony przez nią konkurs daje młodym artystom możliwość pokazania się w polskim oraz międzynarodowym środowisku artystycznym, a także jest silną inspiracją do dalszego rozwoju.

W pierwszych latach projekt realizowano w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 2009 ERGO Hestia – obecnie poprzez Fundację – współpracuje ze wszystkimi uczelniami artystycznymi działającymi na terenie Polski. Rokrocznie jury składające się z artystów, kuratorów i galerzystów wyłania dwie najciekawsze osobowości artystyczne spośród zgłaszających się studentów czwartego i piątego roku wydziałów artystycznych uczelni polskich. Laureaci uzyskują możliwość odbycia rezydencji artystycznej w renomowanych ośrodkach: Residency Unlimited w Nowym Jorku, UPV Universitat Politècnica de València w Hiszpanii (w latach 2008-2017) a obecnie w centrum rezydencyjnym Rupert w Wilnie. Od 2014 roku uczestnicy konkursu starają się także o Nagrodę Specjalną Prezesa Grupy ERGO Hestia, Piotra M. Śliwickiego (Fundator Nagrody Specjalnej). Nagrodą jest współpraca przy projekcie koncepcji wizualnej Raportu Rocznego Grupy ERGO Hestia na warunkach komercyjnych.

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku, pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Nasze ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od 30 lat funkcjonowania firmy jest Piotr Maria Śliwicki.

 

Kontakt

Rzecznik Prasowy

Marcin Żebrowski

Załączniki

pobierz [119.4 kB] 318 zgłoszeń APH

318 zgłoszeń APH

pobierz [2.1 MB] Wystawa MSN_Fot. Piotr Litwic

Wystawa MSN_Fot. Piotr Litwic

pobierz [58.5 kB]

2021-03-26 ERGO Hestia Artystyczna Podróż Hestii