Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

Prezes ERGO Hestii z tytułem Lidera 30-lecia polskich ubezpieczeń

Prezes ERGO Hestii Piotr M. Śliwicki został Liderem 30-lecia polskich ubezpieczeń. Tytuł nadano podczas Insurance Forum, jednego z najważniejszych branżowych wydarzeń w kraju.

Jak podkreślają organizatorzy Insurance Forum, tytuł został nadany Prezesowi ERGO Hestii za „bycie jedną z najważniejszych postaci polskiego sektora ubezpieczeń”. „Piotr Śliwicki stworzył i od początku zarządza jednym z czołowych Towarzystw Ubezpieczeń w Polsce. Swoimi działaniami istotnie wpływa na kształt sektora finansowego oraz wyznacza kierunki rozwoju polskich ubezpieczeń” – wskazano. Wyróżnienie wręczył Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum.

Piotr M. Śliwicki jest Prezesem ERGO Hestii od początku 30-letniej działalności firmy. Wprowadził ERGO Hestię na podium największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia jest jednocześnie najsilniejszym przedstawicielem międzynarodowej Grupy ERGO w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 2017 roku wszedł w skład Komitetu Zarządzającego ERGO International, spółki koordynującej biznes ubezpieczeniowy Grupy ERGO na świecie. Jest przewodniczącym rad nadzorczych spółek Grupy ERGO na Litwie i w Estonii.

Stworzenie drugiej co do wielkości grupy ubezpieczeniowej w Polsce zdobywa Piotrowi Śliwickiemu regularnie uznanie branży, przynosząc tytuły „Człowieka Dekady Polskich Ubezpieczeń”, „Człowieka 15-lecia Polskich Ubezpieczeń”, czy wreszcie w 2020 r. „Człowieka 30-lecia Polskich Ubezpieczeń”. Za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest inicjatorem i współtwórcą Komisji Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń i przewodniczącym jej pierwszego składu w latach 2009-2014. Jako jedyny Polak w historii został zaproszony do elitarnego Komitetu Organizacyjnego najważniejszego światowego forum branży ubezpieczeniowo-reasekuracyjnej Rendez-Vous de Septembre w Monte Carlo. W 2019 roku wybrany „CEO of the Year”.

Insurance Forum to prestiżowe spotkanie liderów branży ubezpieczeniowej, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku. Forum na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń dla kluczowych uczestników sektora. Konferencja stanowi doskonałą okazję do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań stojących przed branżą ubezpieczeniową z udziałem najważniejszych interesariuszy rynku: regulatora, administracji centralnej, ubezpieczycieli i dostawców rozwiązań dla sektora finansowego. Więcej informacji na stronie organizatora: http://bankowosciubezpieczenia.pl/

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku, pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Nasze ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od 30 lat funkcjonowania firmy jest Piotr Maria Śliwicki.

 

Kontakt

Rzecznik Prasowy

Marcin Żebrowski

Załączniki

pobierz [194.7 kB] Insurance Forum

Insurance Forum

pobierz [762.6 kB] Pan Prezes Piotr Maria Śliwicki

Pan Prezes Piotr Maria Śliwicki

pobierz [51.1 kB]

2021 04 14 ERGO Hestia Lider 30lecia