Zaloguj się do osobistego konta ubezpieczeniowego:

ERGO Hestia na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm

W tegorocznej, XV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, ERGO Hestia, zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz jest pierwszym ubezpieczycielem w zestawieniu. Firma została doceniona za prowadzone na szeroką skalę działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. na rzecz środowiska naturalnego oraz społeczności.

Ranking Odpowiedzialnych Firm (ROF) od 15 lat umożliwia dokonanie wiarygodnej oceny zaangażowania organizacji w podejmowanie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Jest to zestawienie spółek działających w Polsce, ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu i podjętych działań.

ERGO Hestia od lat konsekwentnie podejmuje szeroko zakrojone działania z zakresu zrównoważonego ozwoju oraz systematycznie podnosi jakość zarządzania w tym obszarze. Na działania proekologiczne i prospołeczne składa się szereg projektów i zobowiązań, dzięki którym mamy realny wpływ np. na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, inkluzywność, podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnościami czy też rozwój kultury i nauki. Wysoka efektywność naszych działań widoczna jest nie tylko w realnych zmianach zachodzących w naszym otoczeniu, ale też dostrzegana przez ekspertów rynkowych, czego potwierdzeniem jest wysoka pozycja w Rankingu Odpowiedzialnych Firm – podsumowuje Mario Zamarripa, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju ERGO Hestii. Rok 2020 był szczególny przez warunki, jakie narzuciła pandemia, ale właśnie w tym czasie odpowiedzialność biznesu nabrała całkowicie nowej wartości – dodaje.

Podstawą do stworzenia zestawień Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest ankieta, którą firmy wypełniają zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. W tegorocznej edycji zbadano 50 zagadnień w zakresie zarządzania odpowiedzialnością społeczną podzielonych na trzy obszary: „Poziom strategiczny”, „Poziom operacyjny” i „Wybrane wskaźniki odpowiedzialności”. W końcowych wynikach pokazana została nie tylko klasyfikacja generalna, ale też liderzy poszczególnych obszarów dla konkretnych branż. Organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub działający w ramach Akademii Leona Koźmińskiego, partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Weryfikacją zgłoszeń zajmuje się Deloitte, a partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. 

ERGO Hestia aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska wprowadzając zmiany zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu. Firma wdrożyła m.in. politykę środowiskową, system zarządzania środowiskowego i dostosowała swoją działalność do wymogów EMAS/ISO 14001:2015 oraz dołączyła do takich programów jak Climate Leadership i Climate Positive. Ubezpieczyciel podejmuje również działania mające na celu redukcję emisji CO2 oraz oferuje produkty wpierające ochronę środowiska, takie jak np. klauzula zielonej odbudowy, czy EKO Hestia. Ponadto wdraża rozwiązania w obszarze Circular Economy, jak np. projekt „Drugie życie”, a także podejmuje działania w zakresie zrównoważonego transportu i mobilności - m.in. promując dojazdy do pracy rowerem, komunikacją miejską, carpooling oraz prowadząc program „Rower na zawsze”. Ten ostatni pozwala klientowi lub poszkodowanemu dokonać wyboru pomiędzy autem zastępczym na czas naprawy pojazdu a rowerem, który już na zawsze zostanie jego własnością.

Ponadto likwidatorzy mobilni ERGO Hestii korzystają z floty samochodów hybrydowych, a w pobliżu siedziby głównej ubezpieczyciela powstał park i pasieka z 900 tysiącami pszczół. Co więcej, firma od 6 lat funduje nagrodę EKO HESTIA SPA, gdzie honoruje najbardziej proekologiczne projekty wdrożone w polskich uzdrowiskach. To tylko część inicjatyw, które przyczyniają się do obniżenia emisji dwutlenku węgla.

ERGO Hestia podejmuje również szereg inicjatyw na rzecz osób zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadząc Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP) oraz Fundację Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia. CPOP jest prekursorem kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej dla osób ciężko poszkodowanych w wypadkach. Zaś misją Fundacji Integralia jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej. Dodatkowo firma uruchomiła szereg działań w walce z pandemią w celu wsparcia pracowników i ich rodzin oraz partnerów biznesowych.

Wszystkie działania w zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialności Społecznej są corocznie podsumowywane w raportach odpowiedzialności społecznej ERGO Hestii. oraz na stronie  https://www.ergohestia.pl/zrownowazony-rozwoj/

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku, pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Nasze ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od 30 lat funkcjonowania firmy jest Piotr Maria Śliwicki.

 

Kontakt

Rzecznik Prasowy

Marcin Żebrowski

Załączniki

pobierz [148.5 kB]

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia general

pobierz [43.5 kB] ranking odpowiedzialnych firm

ranking odpowiedzialnych firm

pobierz [176.5 kB] Ranking Odpowiedzialnych Firm

Ranking Odpowiedzialnych Firm