Rusza program „Sprawny staż” Fundacji Integralia

Należąca do Grupy ERGO Hestia Fundacja Integralia rozpoczęła program płatnych praktyk „Sprawny staż” skierowany do osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu studenci i absolwenci będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe u najlepszych pracodawców w Polsce. Do inicjatywy Fundacji Integralia dołączyły duże i uznane organizacje - między innymi Bayer oraz Siemens Healthineers.

Program „Sprawny staż” ma umożliwić studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami zdobycie doświadczenia zawodowego w dużej i cenionej firmie, które w przyszłości ułatwi im znalezienie satysfakcjonującej pracy. Na staż dostaną się kandydaci, którzy prześlą aplikację na wybraną ofertę i przejdą proces rekrutacji. Uczestnicy programu będą zdobywać doświadczenie zgodnie z osobistymi zainteresowaniami i celami rozwojowymi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Niektórzy pracodawcy oferują zwrot kosztów zakwaterowania na czas odbywania stażu, część staży realizowana będzie w formie zdalnej. Fundacja Integralia zajmie się rekrutacją i pomoże firmom uczestniczącym w inicjatywie w tworzeniu i integracji zespołów różnorodnych pod kątem sprawności. Oferuje także doradztwo w zakresie przystosowania stanowiska pracy i wiedzę popartą sprawdzonymi dobrymi praktykami na każdym etapie realizacji programu.

Możliwość odbycia stażu zaoferowały czołowe przedsiębiorstwa z całej Polski. Wśród partnerów projektu znalazły się takie firmy jak Bayer, Siemens Healthineers oraz ERGO Hestia. Pracodawcy zainteresowani uczestniczeniem w programie wciąż mogą się zgłaszać. Mają czas do 10 kwietnia. Łącznie w ramach inicjatywy zaplanowano realizację około 30 programów stażowych.

- Likwidacja barier (na wielu poziomach – infrastrukturalnym, mentalnym, społecznym itp.) pomiędzy pracownikami pełnosprawnymi a tymi z niepełnosprawnościami jest urzeczywistnieniem zasady sprawiedliwości społecznej. Każdy ma takie samo prawo do samorealizacji, niezależnie od istniejących ograniczeń. Ważne, aby nie tylko szeroko komunikować o równości szans m.in. na rynku pracy, ale również wdrażać konkretne programy i dzielić się efektami podjętych działań – mówi Monika Antepowicz, Dyrektorka HR w Siemens Healthineers.

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa do 15 maja 2022 r. Stażyści zostaną wyłonieni w czerwcu, a w firmach będą pracować od lipca do września. Osoby zainteresowane mogą aplikować do programu, przesyłając CV poprzez stronę www.sprawnystaz.pl. Do programu mogą zgłaszać się studenci i absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie ukończyli 30. roku życia. Każda firma określa własne wymagania i zakres zadań na stażu. Warunki i terminy uzgadniane są indywidualnie pomiędzy przedsiębiorstwem a stażystą. Dla najlepszych kandydatów istnieje szansa na kontynuację kariery.

- Pierwsze doświadczenia zawodowe często determinują naszą późniejszą ścieżkę kariery. Dlatego tak ważne jest, by na wczesnym etapie sprawdzić, jaki typ pracy nam odpowiada, jakie są nasze mocne i słabsze strony, jak również, w jakiej kulturze organizacyjnej będziemy czuć się dobrze wykonując codzienne obowiązki. Temu właśnie służy program Sprawny staż organizowany przez Fundację Integralia – komentuje Monika Truszkowska-Bednarek, Prezes Fundacji Integralia. - Bardzo zależy nam na tym, by stażysta uczył się konkretnych umiejętności w atmosferze szacunku i akceptacji, bez obaw o nierówne traktowanie czy niedostosowanie stanowiska pracy. Z tego powodu do programu zaprosiliśmy firmy, które w sposób odpowiedzialny realizują strategię Diversity & Inclusion i chcą ją rozwijać, włączając kolejne grupy pracownicze w swoje środowisko pracy – dodaje.

Fundacja Integralia należąca do ERGO Hestii jest jedyną w Polsce fundacją korporacyjną, która w kompleksowy sposób realizuje misję aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Fundacja jest licencjonowaną agencją pośrednictwa pracy i nawiązała dotychczas współpracę z 384 pracodawcami na terenie całej Polski. Integralia wspiera osoby z niepełnosprawnościami m.in. poprzez programy stażowe organizowane w ERGO Hestii. Udziela im porad podczas indywidualnych sesji z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym. Prowadzi również sesje coachingowe i poradnictwo psychologiczne. Realizuje także kompleksowe projekty współfinansowane ze środków unijnych, których skuteczność jest wyrażona wskaźnikiem zatrudnienia oscylującym w granicach 40-50%. Do 2021 roku Integralia objęła wsparciem 1254 osób, spośród których 425 zostało zatrudnionych.

Edukacja to misja, którą Integralia wypełnia również poprzez organizację warsztatów „Zmień Perspektywę” na temat komunikacji i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Spotkanie pomaga w przełamaniu szkodliwych stereotypów i przezwyciężeniu lęków. W ciągu czterech lat w takich warsztatach uczestniczyło 5700 osób, w tym pracownicy oraz partnerzy biznesowi ERGO Hestii. Ponadto fundacja uczestniczy w konferencjach, spotkaniach dla przedstawicieli biznesu dzieląc się najlepszymi praktykami w zakresie włączania osób z niepełnosprawnościami w struktury firmy. Od kilku lat są one prezentowane w raportach Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dwukrotnie zostały również wyróżnione brązową tarczą podczas Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych. 

Dziś, po 18 latach istnienia Fundacji Integralia, ERGO Hestia z ogromną satysfakcją wyróżnia się na rynku trzyprocentowym wskaźnikiem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i dzieli się swoim kilkunastoletnim doświadczeniem z innymi podmiotami, czyniąc rynek pracy bardziej otwartym na różnorodność.

Dodatkowe informacje o projekcie Sprawny staż dostępne są na stronie www.sprawnystaz.pl

***

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku, pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Nasze ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od 30 lat funkcjonowania firmy jest Piotr Maria Śliwicki.

 

Kontakt

Rzecznik Prasowy

Marcin Żebrowski

Załączniki

pobierz [20,9 kB] int-sprawny staz-znak-RGB kolor

int-sprawny staz-znak-RGB kolor

pobierz [204,9 kB] Fundacja Integralia

Fundacja Integralia