Poznaliśmy 10 wystaw, które otrzymają wsparcie Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii


Zobacz załączniki (11)

Sztuka ma znaczenie — to hasło nowego, ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii. Program ma wspierać projekty artystyczne pozwalające lepiej rozumieć wyzwania teraźniejszości i poszerzać nasze wyobrażenia o przyszłości. Teraz poznaliśmy wszystkie wystawy, które otrzymają środki.

Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii skierowany jest do instytucji kultury oraz artystek i artystów planujących wystawy w 2024 roku. Celem wystaw ma być wzmacnianie przekazu o wspólnej odpowiedzialności za nasz świat. Projekt powinien zwiększać wiedzę na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, aktywizować lokalne społeczności i budować współpracę w zakresie rozumienia wyzwań współczesności.

- Ogólnopolski Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii jest najnowszym projektem Fundacji APH, która w 2024 roku kończy 10 lat – mówi Maria Rosa, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii oraz dyrektor Biura Marketingu i PR w ERGO Hestii. - Powstał on z potrzeby poszukiwania odpowiedzi na wyzwania, z którymi musimy mierzyć się jako społeczeństwo. Dwie dekady doświadczenia ERGO Hestii jako mecenasa kultury umocniły nas w przekonaniu, że sztuka może być niezwykle uniwersalnym i angażującym dla odbiorców językiem do opowiadania o otaczającym nas świecie. Jesteśmy niezwykle zbudowani reakcją świata kultury na nasz nowy projekt. Już teraz widzimy, że cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób artystycznych i instytucji kultury, a zgłaszane do niego projekty, w tym roku prawie 200, stoją na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. 

Dotacje przyznane w pierwszej edycji Programu na 2024 rok sięgną kwoty 500 tys. zł.

Dziesięć wystaw, które otrzymają wsparcie 

Do pierwszej edycji Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii 2024 zgłoszono prawie 200 projektów z całej Polski. Warunkiem ubiegania się o dotację było dostarczenie kompletnej koncepcji wystawy wraz z opisem, terminem realizacji oraz uzasadnieniem zgodności z celami Programu. Należało również wskazać listę kuratorów, artystek i artystów oraz program działań edukacyjnych towarzyszących wystawie.

Po dogłębnej analizie zarząd Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, przy wsparciu Rady Doradczej Programu, wybrał dziesięć wystaw, które otrzymają wsparcie na przedstawione inicjatywy artystyczne w 2024 roku. Oto ich lista:

  • Wystawa "Łataj! Ceruj! Długie życie ubrań" w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
  • Wystawa "SPLASH: eco+hydrosexuals unite!" w Galerii lokal_30 w Warszawie
  • Wystawa "Ćwiczenia z uważności" Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
  • Wystawa "Świetliste bartery, wilgotne koalicje", indywidualna wystawa Magdaleny Lazar w BWA Krosno
  • Wystawa "Vive la Résistance! Współbycie" Marty Bogdańskiej organizowana w Fundacji Instytut Fotografii FORT w Warszawie
  • Wystawa "Dirty blood, De-Risking" Barbary Gryki w Galerii Labirynt w Lublinie
  • Wystawa "Encyklopedia" Weroniki Gęsickiej w Galerii Re:Medium w Łodzi
  • Wystawa "Powtarzać czas początku" w Lisowski Gallery w Warszawie
  • Wystawa "Biblioteka Pszczół" w Fundacji Rodriguez Gallery w Poznań
  • Wystawa "Chcemy całego życia. Feminizm w sztuce polskiej" w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

Wystawa "Łataj! Ceruj! Długie życie ubrań" w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu - 12.04 - 28.07.2024 r.

Wystawa "Łataj! Ceruj! Długie życie ubrań" w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, której kuratorką będzie prof. dr hab. Marta Smolińska, będzie nie tylko wyjątkowym wydarzeniem artystycznym, lecz także manifestem humanistycznym, który będzie przenikał obszary społeczne, etyczne i środowiskowe. Skupi się na problemie nadprodukcji i konsumpcji w kontekście fast fashion, angażując artystki i artystów, aby nie tylko uświadomili druzgocące warunki pracy w przemyśle odzieżowym, ale także przyczynili się do debaty na temat etyki, ekologii i empatii czy solidarności społecznej. Projekt postawi wyzwanie nadmiarowi fast fashion, jednocześnie proponując alternatywne spojrzenie na kwestie ekologii i społecznej świadomości.

Wystawa "Ćwiczenia z uważności" Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu - 25.04 - 24.05. 2024 r.

Wystawa "Ćwiczenia z uważności" Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej będzie artystyczną podróżą dwóch pokoleń – matki i córki, skupioną na relacjach z rzeczywistością. Wystawa zaprezentuje wcześniej niepokazywane prace, w tym malarski cykl Teresy Starzec i rzeźby oraz tkaniny Alicji Bielawskiej. Artystki podkreślają dziedzictwo kulturowe, sięgając do tradycji i przekazywania wiedzy. "Ćwiczenia z uważności" będą nie tylko prezentacją artystyczną, lecz także propozycją ćwiczeń, które zaktywują wrażliwość, obszary pamięci i wspomnień, przenosząc uczestników do stanu aktywnej koncentracji.

Wystawa "Świetliste bartery, wilgotne koalicje", indywidualna wystawa Magdaleny Lazar w BWA Krosno - 11.05 - 2.06.2024 r.

"Świetliste bartery, wilgotne koalicje" to indywidualna wystawa Magdaleny Lazar, która będzie eksplorować relacje międzygatunkowe. Artystka, korzystając z obiektów i prac wideo, będzie badać związki nieantagonistyczne, stanowiące punkt wyjścia do refleksji nad zmieniającym się obliczem ludzkości. Projekty artystki skoncentrowane będą na wizji oporu przeciwko wyzyskowi człowieka. Zarówno same prace, jak i aranżacja wystawy, podkreślają konieczność poszerzenia naszej perspektywy.

Wystawa "SPLASH: eco + hydrosexuals unite!" w Galerii lokal_30 w Warszawie - 14.06 - 31.08.2024 r.

Projekt "Hydrozmysłowość" będzie inicjatywą artystyczną, której celem będzie przekroczenie tradycyjnych granic sztuki poprzez zaangażowanie się w społeczny i ekologiczny dialog. Twórczynie, takie jak Annie Sprinkle, Beth Stephens, Justyna Górowska i Ewelina Jarosz, zaprezentują unikalne spojrzenie na relacje między ludźmi a Ziemią, kładąc nacisk na pozytywne aspekty związane z kontaktem z naturą. Wystawa będzie nie tylko prezentować prace światowej sławy artystek, ale także utworzy most między kulturami i różnym podejściem do ekoseksualności.

Wystawa "Encyklopedia" Weroniki Gęsickiej w Galerii Re:Medium w Łodzi - 16.06. - 11.08.2024 r.

Chęć opisania całego świata w sposób wierny, bezbłędny, najczęściej kojarzy się z monumentalną Wielką Encyklopedią Francuską. Kiedyś sięgaliśmy po encyklopedię na półkę i po przeczytaniu hasła mogliśmy wierzyć, że świat jest rzetelnie opisany, a przez to stabilny. Weronika Gęsicka zaprasza w swoim projekcie "Encyklopedia" do przyjrzenia się zjawisku celowo błędnych wpisów w wydawnictwach encyklopedycznych. Nie tylko zbiera leksykony i encyklopedie, w których się ukazały, ale też tworzy na ich podstawie obrazy. Ilustruje te nieprawdziwe hasła nieprawdziwymi, zmanipulowanymi przez siebie fotografiami, tworząc relację: nieprawdziwy przekaz słowny—nieprawdziwy przekaz wizualny. Projekt artystki wciąga odbiorcę/czynię i każe się zastanowić nad tym, skąd bierze się wiedza, którą pielęgnujemy jako prawdziwą. Uwrażliwia nas on na zjawiska: rozprzestrzeniania się fałszywych informacji, zaniku pewności w dziedzinie wiedzy oraz wpływu sztucznej inteligencji na kształtowanie rzeczywistości, ale przede wszystkim dąży do zainicjowania refleksji społecznej. Artystka wskazuje na konieczność rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i weryfikacji informacji, diagnozując je jako fundamentalne dla naszego dalszego istnienia.

Wystawa "Dirty blood, De-Risking" Barbary Gryki w Galerii Labirynt w Lublinie - 29.11.2024 – 31.01.2025 r.

Projekt Barbary Gryki "Dirty Blood. De-Risking" porusza tematykę, która ma ogromne znaczenie społeczne i kulturowe, dotykając problemów związanych z wykorzystaniem ropy jako głównego surowca w obiegu międzynarodowym. Poprzez artystyczną narrację angażuje on widzów w refleksję nad wpływem tego paliwa na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko.

Projekt został doceniony za podjęcie ważnego tematu, jakim jest historia ropy i jej wpływ na losy świata począwszy od XIX wieku. Doceniono złożoność tej wizji, "niewylewanie dziecka z kąpielą" i panoramiczność. Artystka prowadzi kwerendę poświęconą temu surowcowi i problematyzuje go, ukazując, jak ten dobroczyńca ludzkości rozświetlił mroki w naftowych lampach i jak potem stał się jej gęstym, kleistym cieniem. Mówi więc zarówno o cywilizacyjnym skoku, jaki mógł się dokonać dzięki ropie, jak też o degradacji środowiska, którą ludzkość sobie funduje, używając jej. Zrównoważony, rzetelny przekaz i przenikliwość łączą się w projekcie ze śmiałością artystycznej wizji.

Wystawa "Vive la Résistance! Współbycie" Marty Bogdańskiej organizowana w Fundacji Instytut Fotografii FORT w Warszawie - 8.12.2024 - 20.02.2025 r.

Projekt Marty Bogdańskiej został wyróżniony ze względu na propozycję fascynującej wizualnej refleksji nad rolą zwierząt, ich znaczeniem w dziejach świata i nad odwracaniem relacji człowiek-zwierzę ku relacji zwierzę-człowiek. Czy to człowiek jeszcze jedzie na koniu czy to już koń jedzie, a ktoś tylko wsiadł mu na grzbiet? Marta Bogdańska obraca się w kręgu takich przedstawień, tworząc archiwa ikonografii zwierzęcej. Ci nie-ludzie stali się na nich głównymi bohaterami. Warto wybrać się z artystką w tę podróż dla pogłębienia refleksji nad naszą współczesną, ludzką kondycją.

W kontekście globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne i wymieranie gatunków, projekt ten, w którym temat relacji ludzi i zwierząt został potraktowany całkowicie niestereotypowo, stawia istotne pytania o naszą relację z przyrodą i wskazuje na potrzebę podjęcia dialogu międzygatunkowego. Jest efektem wieloletnich rozważań, poświadczających konsekwencję działania artystki, opartych na rzetelnie prowadzonych badaniach archiwalnych.

Wystawa "Powtarzać czas początku" w Lisowski Gallery w Warszawie - 26.09. - 31.10.2024 r.

Wystawa "Powtarzać czas początku" wyłamuje się ze stereotypowego obrazu kultury ludowej, eksplorując nieobecność i marginalizację osób queerowych w polskiej tradycji i obrzędowości. Poprzez inspiracje czerpane z książki Anny Zdrożyńskiej oraz osobistych doświadczeń artysty Bartka Kociemby i kuratora Cezarego Lisowskiego, wystawa stawia sobie za zadanie odkrycie i reinterpretację historii osób queerowych w kontekście kultury ludowej. Prace prezentowane na wystawie mają wyrastać z tradycyjnych form, jednakże będą oparte na doświadczeniach homoseksualnego artysty, przerywając tym samym milczenie wobec nieheteronormatywnych tożsamości.

Poprzez symboliczne przedmioty i instalacje, wystawa kładzie nacisk na konfrontację z historycznym wykluczeniem oraz stymuluje refleksję nad kwestią tożsamości i przynależności w kontekście współczesnych wyzwań. Dodatkowo, planowane interakcje z publicznością, takie jak przymierzenie czepców weselnych czy symboliczne uczestnictwo w rytuałach, mają na celu otwarcie dialogu i budowanie świadomości społecznej na temat różnorodności seksualnej oraz konieczności reprezentacji osób queerowych w dziedzictwie kulturowym. Poprzez kwerendę etnograficzną i historyczną oraz współpracę z rzemieślnikami, wystawa angażować się będzie w proces badawczy, poszukując śladów nieheteronormatywności w tradycji i tworząc nowe narracje w oparciu o te odkrycia. W ten sposób "Powtarzać czas początku" stanie się ważnym głosem w dyskusji o inkluzji i reprezentacji w kulturze, otwierając nowe perspektywy na zrozumienie i akceptację różnorodności seksualnej w społeczeństwie.

Wystawa "Biblioteka Pszczół" w Fundacji Rodriguez Gallery w Poznań - 8.11 - 06.12.2024 r.

Wystawa "Biblioteka Pszczół" jest próbą zwrócenia uwagi na skutki prymatu społecznego indywidualizmu. Artysta Michał Smandek zaprasza widzów swojej wystawy do wzięcia udziału w wieloelementowej instalacji przestrzennej, której rolą jest przesunięcie akcentu z "ja" na "my". W trakcie trwania wystawy odwiedzające osoby będą miały szansę realnie wpłynąć na ostateczny kształt ekspozycji, dokładając do niej samodzielnie wykonane elementy. Projekt realizowany w poznańskiej Fundacji Rodriguez Gallery zaprasza uczestników do podróży, która rozpoczyna się na poziomie ula, pszczół i zasad ich komunikacji, a kończy refleksją nad społecznym powrotem do koncepcji wspólnotowości, która ma szansę być najważniejszą i niezbędną zmianą cywilizacyjną w XXI wieku.

Wystawa "Chcemy całego życia. Feminizm w sztuce polskiej" w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie - 18.10.2024 - 31.01.2025 r.

Wystawa "Chcemy całego życia. Feminizm w sztuce polskiej" jest niezwykle ważnym i wyjątkowym wydarzeniem ze względu na swoją kompleksowość i głębokie spojrzenie na temat feminizmu. Przedstawiając prace około 90 osób artystycznych, powstałych w okresie od lat 70. XX wieku po współczesność, ukaże ona ewolucję tego zjawiska w kontekście przemian społecznych, politycznych i kulturowych. Wystawie towarzyszyć będzie również publikacja oraz szereg dyskusji, które przybliżać będą feminizm jako praktykę społeczną. Narracja podzielona zostanie na trzy części, odwołujące się zarówno do historycznych kontekstów, współczesnych wydarzeń, jak i aktualnych wyzwań stawianych przed osobami artystycznymi i społeczeństwem. Wystawa ta dysponuje ogromnym potencjałem stania się wyjątkową platformą do refleksji nad rolą sztuki w budowaniu społeczeństwa opartego na równości i empatii.

Więcej informacji:

www.artystycznapodrozhestii.pl
Facebook: Artystyczna Podróż Hestii

Instagram: @konkursaph

***
Fundator
Grupa ERGO Hestia

Organizator

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Patroni medialni:

Notes na 6 Tygodni, MINT Magazine, Contemporary Lynx, Artinfo.pl, Magazyn Restart


Informacje o Grupie
ERGO Hestia

***

 

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii prowadzi w imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA rozbudowany program mecenatu kultury i sztuki, a także projekty art brandingowe i edukacyjne. Od ponad 20 lat bierze aktywny udział w dyskursie polskiej sztuki współczesnej. Na polu sztuk wizualnych współpracuje m.in. z najważniejszymi instytucjami zajmującymi się sztuką współczesną w kraju i za granicą. Od roku 2023 Fundacja APH prowadzi Ogólnopolski Program Dotacyjny, który wspiera rozwój krajowej sceny artystycznej. Działa też na rzecz promocji polskich twórców i twórczyń związanych z 20-letnią historią konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Organizuje też od roku 2021 konkurs Literacka Podróż Hestii.

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeniowym. Od ponad 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.


Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Nasze ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.


Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.


Prezesem Grupy ERGO Hestia jest Artur Borowiński.

 

 


Newsletter

Otrzymuj najnowsze informacje o Grupie ERGO Hestia.

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies