Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Grupy ERGO Hestia

Piotr Maria Śliwicki

Prezes Zarządu

Grzegorz Szatkowski

Wiceprezes Zarządu

Adam Roman

Członek Zarządu

Justyna Wajs

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Dr Monika Sebold Bender

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Alexander Ankel

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Deniss Sazonovs

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Kostrzewa

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Janusz Reiter

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Alexander Ankel

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Max Happacher

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Deniss Sazonovs

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kostrzewa

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Janusz Reiter

Niezależny Członek Rady Nadzorczej