Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Grupy ERGO Hestia

Piotr Maria Śliwicki

Prezes Zarządu

Adam Roman

Wiceprezes Zarządu

Justyna Wajs

Członek Zarządu

Marcin Dymek

Członek Zarządu

Kazimierz Majdański

Członek Zarządu

Piotr Matysiak

Członek Zarządu

Dirk Schautes

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Heiko Stueber

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Kostrzewa

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny)

Dr Oliver Willmes

Członek Rady Nadzorczej

Deniss Sazonovs

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Reiter

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Heiko Stueber

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Maximilian Happacher

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Oliver Willmes

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kostrzewa

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Janusz Reiter

Niezależny Członek Rady Nadzorczej